0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Site 08a Even voorstellenIk ben Wim Kessens en dit jaar gestart als Marshal. Zo’n veertig jaar heb ik mogen fungeren als makelaar onroerend goed en beleidsmedewerker Sport en Recreatie bij en in verschillende gemeenten. Als ambtenaar sportzaken was ik verantwoordelijk voor aanleg, bouw en onderhoud en verhuur van sportparken, sporthallen en gymnastieklokalen. In 2013 moest ik met pensioen. Bij mijn afscheid kreeg ik het advies om te gaan genieten en leuke dingen te doen. Dat ik mijn werk al als leuke dingen doen beschouwde en daarvan genoot, werd niet begrepen. Eigenlijk wilde ik nog niet met pensioen. Maar goed, ik ben gaan golfen en dat vond/vind ik nog leuk ook. Ik geniet er bijna elke dag van.

In 2017 werd ik al eens gepolst of ik in 2018 een vacature Marshal wilde vervullen. Door het beeld dat ik zelf van een Marshal had gevormd heb ik het verzoek vriendelijk doch kordaat afgewezen. Ik ben geen referee en zeker ook geen politieagent of jager die verdekt staat opgesteld en wacht op een prooi?!?! Kom op zeg. Niks voor mij. Maar goed, het zaadje was gelegd en de latente behoefte om iets voor de vereniging terug te doen werd steeds minder latent. Zo heb ik al eens een aantal weken op de Driving range de Chef ballenraper geholpen toen hij vanwege rugklachten niet op of neer kon.

Vacatures Marshal
Afgelopen jaar werd bekend gemaakt dat een aantal Marshals andere taken zouden gaan vervullen of met welverdiende pensioen zouden gaan. De oproep voor nieuwe Marshals was mij niet ontgaan en heb in het restaurant onder het genot van een heerlijke kop koffie een gesprekje met Marcel aangeknoopt. Zijn warme betoog en uitleg heeft mijn beeld van een Marshal 180 graden doen kantelen en aan het einde van het gesprek waren we het met elkaar eens. Wim Kessens krijgt een Marshalbadge met zijn naam erop en een rode auto van de zaak waarmee hij zich over het gehele golfterrein mag begeven.

Voordat ik per 2 januari 2019 zelfstandig de wei in mocht heb ik ervoor gekozen eerst een dienst mee te lopen met alle vertrekkende en blijvende Marshals. Zo kon ik in ieder geval één op één kennis maken en de kunst van het Marshal zijn afkijken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik door alle Marshals bijzonder vriendelijk en behulpzaam ben ontvangen en elke keer iets anders mee maakte. Bovendien geeft een ieder zijn eigen invulling aan zijn taak. Dat is logisch want ieder individu is uniek en handelt naar eigen inzichten maar steeds kwam het neer op het gezamenlijke doel: Dienstbaar zijn voor de leden en de gastspelers.

Gesterkt met deze ervaring en geruggesteund door opleidingen Reanimatie, AED en EHBO voor kleine sportblessures ben ik nu zo’n drie maanden Marshal. Veel ervaring heb ik natuurlijk niet opgedaan in die tijd. Wel kan ik u meenemen in enkele van mijn belevenissen gedurende mijn diensten.

Waardering voor het “werk”
De eerste dienst viel in de eerste week van januari. Wow, dat was een dienst die ik met ietwat gekleurde wangen afsloot. Niet alleen door de kou, want het was barstens koud die dag, maar door de warme ontvangst van de toch vele flights, ondanks de kou. Trots stapte ik steeds bij een volgende flight uit de buggy en stelde mij voor als nieuwe Marshal. Tot mijn vreugde schudden de heren mij hartelijk de hand en werd ik door een aantal dames omhelst en op de wangen gekust. Waren de leden dan zo blij dat ik als Marshal in dienst was getreden? Nee, natuurlijk niet. Dat had er niets mee te maken. Zij wensten mij een voorspoedig Nieuwjaar. Met een brede glimlach reed ik mijn dienst uit.

Ik geniet ervan om gasten te ontvangen en wegwijs te maken over de ins en outs van de banen of te helpen zoeken naar een vergeten sandwedge en de blije blik van de eigenaar te zien als de stok gevonden is. Tijdens een van mijn rondgangen werd ik staande gehouden door een dame die een ijzeren 7 had gevonden en bij mij inleverde. Zij wist wel wie de eigenaresse was maar zij liep een aantal holes voor haar. Dan vind ik het leuk om de eigenaresse op te sporen en haar de stok te bezorgen.

Site 08b AED 02Veel voldoening vind ik, voor zover mijn kennis daar toereikend voor is, in het antwoord kunnen geven over uiteenlopende vragen waar mensen een antwoord op zoeken. Zo was er tijdens een groepsdiscussie van enkele flights een dame die de vraag stelde of er in de buggy van de Marshal een AED aanwezig is. Deze vraag werd geparkeerd en vervolgens aan de Marshal voorgelegd. Hoe fijn is het dan om betreffende vraagstelster door de baan op te zoeken en haar uit te leggen dat er in de buggy niet alleen een AED aanwezig is maar ook een goedgevulde E.H.B.O.-doos ten behoeve van lichte sportblessures. Tevens heb ik haar uitgelegd dat elke Marshal bij regelmaat de Reanimatiecursus volgt en het gebruik van de AED oefent.

Ik merkte op dat ik ondanks de training toch hoopte deze kennis en kunde nooit in praktijk te hoeven brengen. Deze dame gaf toen haar wens te kennen die ik u niet wil onthouden omdat het antwoord ook voor u kan gelden. “Als mij iets gebeurd wil ik niet gereanimeerd worden”.
Draagt u dan een kenteken, ketting, armband of iets dergelijks die snel gevonden kan worden door een hulpverlener waarop “Reanimeer mij niet” staat was mijn reactie.
Dat was niet het geval waarop ik haar duidelijk maakte dat ik dan toch de reanimatieprocedure in gang zal (moeten) zetten en alles in het werk zal stellen om haar leven te redden. Ik raadde haar aan dat als zij serieus wenst niet gereanimeerd te worden, zij dat goed moet regelen en te starten met het raadplegen van haar huisarts. Haar flightgenote opperde dat dat niet hoeft want zij was door betreffende dame mondeling gemachtigd om aan te geven dat reanimatie niet gewenst is.

Mensen, ik neem direkt aan dat dit in alle ernst is besloten maar het is niet voldoende om daar gevolg aan te geven. Motto is en blijft “Bij geen duidelijk geldig kenteken, starten reanimatie”.

Flora en fauna
Tenslotte, is het u allen wellicht opgevallen dat er een heus faunabeheer op de Gulbergen is. Er is in ieder geval veel leven te bespeuren. Zo is er ook al weer een aantal ooievaars gespot. Mij werd gevraagd of ik wist of en zo ja, waar de uilenkasten hangen. Het antwoord is ja, er zijn 4 uilenkasten geplaatst. Voor de golfers zijn 3 kasten zichtbaar. Eén op hole 5 op het pad van de terugweg, één nabij de Tee van hole 12 en één nabij de Green van hole 15. Het lijkt erop dat de laatstgenoemde kast is bezet. Nog niet geheel duidelijk is of dat door een torenvalk of door een uil is gehuurd.
Nabij de Green van hole 3 en Tee van hole 2 hangen 3 merel of spreeuwenkasten bij elkaar in de bomen. Deze week is bedrijvigheid in een van deze kasten geconstateerd.
Als u een keer even moet wachten tot de flight voor u voldoende afstand heeft, adviseer ik u eens stil te staan bij en rond te kijken op het prachtige, weliswaar gecultiveerde, landschap dat Gulbergen u biedt en te genieten van dat stukje natuur en al wat daar vliegt en rent.

Ik wens u allen een geweldig golfseizoen. Tot ziens op de baan.