0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Site 07a Even voorstellen Toon BlommersMijn naam is Toon Blommers. Ik ben sinds 2018 marshal bij onze golfclub.

Bij mijn eerste diensten heb ik heel veel handen geschud en kennis gemaakt met clubleden en greenfeespelers. Ik heb dit volgehouden tot een dame mij erop wees dat het al de derde keer was. Mijn openingszin was dus eigenlijk overbodig.

Vergeef me, ik was toen 72 jaar en het viel niet mee alle namen en gezichten te onthouden en hierbij de juiste combinatie te maken. Niettemin heb ik erg genoten van deze kennismakingrondes.

Waarom ben ik marshal geworden?
Ik ben sinds 2009 lid. In 2016 raakte ik ernstig geblesseerd en golfen zat er even niet in. Om feeling te blijven houden met de golfclub heb ik in 2017 mijn diensten aangeboden. Na een sollicitatiegesprek met Marcel werd ik aangenomen. Om met de toenmalige collega’s kennis te maken heb ik ervoor gekozen met elk van hen een dienst mee te draaien. Veel van geleerd. Inmiddels is een aantal van hen gestopt en nieuwe collega’s zijn toegetreden. Een nieuw team is opgetuigd en staat voor u klaar, kijk maar op de website.

Wat doet een marshal zoal?
Onbekend maakt onbemind en daarom wil ik in het kort, zonder volledig te zijn, iets zeggen over de taken van de marshal. Het is niet, zoals ik in de wandelgangen wel eens heb opgevangen, onbekommerd in een karretje rondrijden en links en rechts aan spelers standjes uitdelen. Wat het bekende karretje betreft laat ik daar duidelijk over zijn: het is, om met heer Bommel te spreken, een “oude schicht” zonder comfort en in de winter tochtig en koud. Maar ijs en weder dienende, de marshal doet onverschrokken zijn werk. De marshal is ook geen opsporingsambtenaar die, verscholen in de bosjes, overtreders opspoort.

De marshal is vooral een gastheer voor alle spelers. In voorkomende gevallen zal hij spelers helpen bij een blessure of calamiteit. Daarvoor is hij opgeleid maar, voor alle duidelijkheid, niet gediplomeerd. Hij ontvangt gasten en wijst hen de weg. Voorts verricht de marshal hand- en spandiensten, bijvoorbeeld bij het zoekraken van golfuitrusting en bij het zoeken naar de bal. Zwerfvuil wordt door hem opgeruimd en, in het geval een speler het is vergeten, worden door hem bunkers keurig aangeharkt, plaggen teruggelegd en pitchmarks hersteld. En natuurlijk treedt de marshal ook op als er door spelers niet conform baanreglement, local rules en etiquette (zie website) wordt gehandeld. Dit laatste is altijd spannend; hoe zal de overtreder reageren?
Met het gezegde dat vriendelijkheid geen geld kost, is het makkelijk zaken doen. Dus met vriendelijkheid, tact en geduld worden grote en kleine problemen opgelost.

Veiligheid boven alles
Ook verdwaalde wandelaars en joggers, mountainbikers en recreërende wielrijders en mensen die hun hond uitlaten worden erop gewezen dat voor hen de golfbaan verboden gebied is. Geadviseerd wordt een andere, veilige, route te nemen en zij worden door de marshal naar de uitgang begeleid. Mijn ervaring, de contacten met voornoemde willekeurige gasten, hangjongeren en spelers, is positief.

Sinds de invoering van een nieuw dienstrooster per 1 januari 2018 heb ik geconstateerd dat door spelers de aanwezigheid van een marshal, vooral op “rustige uren”, als positief wordt ervaren en een bijdrage levert aan het gevoel van veiligheid. Met name spelers op de Old Course vinden het gevoel van veiligheid erg belangrijk. Ook controle door een BOA heeft effect geressorteerd. Overlast van hangjongeren komt niet of nauwelijks voor.

Dus als u de volgende keer een marshal tegenkomt bedenk dan dat hij voor u, uw veiligheid en spelplezier aanwezig is.