Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Op 5 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats. Zoals gebruikelijk werden we met champagne ontvangen door het team van de Hooghe Bergh. De receptie is door zo’n 140 leden bezocht en het werd een hele mooie middag waar alle ruimte was om gezellig bij te praten.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ook de golfer, golfster en jeugdgolfer van het jaar bekend gemaakt en natuurlijk werden deze golfers in het zonnetje gezet. Sinds Weco2019 geldt een nieuwe rekenmethode om te bepalen wie over het betreffende jaar de eervolle titel in de wacht sleept.

De wijziging in de rekenmethode betreft onder andere het gegeven dat ook wedstrijden en de prestaties daarin in de berekening worden meegenomen. Het gaat dus niet meer alleen om de verlaging in handicap.

Op de foto zien we de prijswinnaars (vlnr).

Mario Smith beste golfer bij de heren, bij de dames was dat Suzette van Dam en de jeugdspeler van het jaar werd Marcus van der Wielen.

Het echtpaar Peter en Tonny Leltz wisten ieder in de eigen categorie de derde plek te bemachtigen en als tweede eindigde bij de heren Jan Morssink en bij de dames Rita Petit.

Omdat niet iedereen aanwezig was tijdens de nieuwsreceptie wensen wij via deze weg al onze leden een mooi nieuw golfjaar.

Het bestuur.

Ieder jaar kijkt de NGF of het resultaat van de in de afgelopen twee jaar gelopen qualifying kaarten nog past bij de EGA-handicap van een speler.

S05a Golfpas 01Als dat niet meer past, doet de NGF een voorstel om de handicap te verhogen of te verlagen. Dit doen ze alleen voor golfers, die in de afgelopen twee jaar minstens 8 qualifying kaarten ingeleverd hebben, bij minder kaarten is de analyse niet meer betrouwbaar.

Bijna 80% van onze leden voldeed niet aan het criterium van 8 kaarten in de afgelopen twee jaar. Voor die andere 20% stelde de NGF 32 handicapaanpassingen voor: van -1 tot +3.

Sorry
In het algemeen heeft de Hareco deze voorstellen gevolgd. Echter door een moment van onoplettendheid zijn bij ons de handicaps al per medio december aangepast in plaats van per 1 januari. Een excuus is hier op zijn plaats.

Het kan dus zijn dat uw handicap gewijzigd is ten gevolge van deze herziening. Als dat zo is en u bent het er niet mee eens omdat er bijzondere omstandigheden waren in die periode, neem dan contact op met de Hareco (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Een ander systeem
Per 1 januari 2021 verdwijnt het EGA-handicapsysteem. Nederland gaat als een van de laatste landen dan ook over op het World Handicap System (WHS). In dit systeem wordt de handicap gebaseerd op de laatste 20 qualifying ronden van een speler. Het gemiddelde van de 8 beste scores van deze laatste 20 rondes bepaalt dan de handicap.
Als er geen acht kaarten beschikbaar zijn wordt de handicap bepaald op basis van de wel aanwezige scores.
Iedereen krijgt per 1 januari 2021 dus een nieuwe handicap, die berekend is volgens het WHS.
Dus: mensen, loop voldoende kaarten in 2020 om te zorgen dat u een passende handicap krijgt per 1 januari 2021.

Hareco, december 2019.

Graag brengen wij een mooie wens voor 2020 van onze caddymasters aan u over.

Een verzoek van onze caddymasters is dat u en uw flightgenoten, voordat de eerste bal geslagen is, zich even komt melden bij de caddymaster.
Voor leden die op de Old Course gaan spelen, kan dat ook telefonisch.
Op die manier weten we dat u inderdaad aanwezig bent, kan de caddymaster u op de hoogte stellen van bijzonderheden in de baan en kunt zich eventueel laten aanmelden in het E-golfsysteem.
Buiten dit alles is het ook nog eens leuk om even persoonlijk contact te hebben, vinden zij.

In het kader van efficiënt baangebruik in 2020 zal Gulbergen BV de No Shows goed in kaart brengen. Vanaf nu neemt de caddymaster dan ook bij een No Show persoonlijk contact met u op. Bij meerdere No Shows door hetzelfde lid wordt men persoonlijk benaderd vanuit het bestuur.

Marcel Voskens
Golf De Gulbergen

 

Waarom toepassing van de winterregeling?S08a Winterregels
De noodzaak van gebruiken van de winterregeling houdt verband met de groei en het herstelvermogen van het gras. Beneden een temperatuur van ca. 10°C gedurende een langere periode stopt de groei van het gras en daarmee stopt ook het herstelvermogen van het gras. Door de relatieve intensieve bespeling in de winterperiode op onze banen, bestaat er een grote kans op beschadigingen van het gras zodra de temperatuur gedurende een langere periode onder die ca. 10°C daalt. Dat geldt met name voor de greens maar zeker ook voor de fairways. Denk hier met name aan de geslagen divots op de fairways en de pitchmarks op de greens.

Er wordt dan ook niet voor niets een beroep op de spelers gedaan om deze beschadigingen direct te herstellen.Natuurlijk herstel van deze beschadigingen kan pas weer plaatsvinden als de temperatuur gedurende een langere periode boven ca. 10°C zal blijven.
We zijn dan waarschijnlijk al wat verder in het voorjaar en dat is juist een periode waarin we weer graag op een bij voorkeur goede baan met prima greens en fairways willen golfen.

Om dat te bereiken moeten we tijdens de winterperiode dus zeer voorzichtig met het gras op de greens en de fairways omgaan. Vandaar dat er een winterregeling van toepassing is.


S08a Winterregels

  1. Plaatsen - 'Plaatsen' wil zeggen dat je de bal mag oppakken, schoonmaken en op een goede plek mag terugplaatsen. Dit mag uitsluitend op de fairway, dus niet in de rough.
  2. Ingebedde bal - Bij een ingebedde bal krijg je altijd een vrije drop. Dit geldt voor de hele baan, dus ook voor de rough, behalve wanneer je bal in een hindernis of bunker ligt. Daar gelden de specifieke regels van hindernissen en bunkers.
  3. Tijdelijk water - Als je bal in een plas ligt of als je in een plas moet staan om de bal te spelen, dan heb je recht op een vrije drop.
  4. Wintergreens - In de winter moeten de gewone greens soms gesloten worden om te voorkomen dat ze beschadigd worden. Dan worden de vlaggen op wintergreens gezet: alternatieve greens die minder mooi zijn dan gewone greens. Ligt jouw bal binnen een stoklengte van de hole dan hoef je niet uit te holen, maar je moet natuurlijk wel een slag bijtellen.
  5. IJs, hagel en sneeuw - Je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen en een laagje hagel of sneeuw op de green mag je wegvegen.
  6. Rijp en dauw - Rijp of dauw mag je niet wegvegen op de green.
  7. Bevroren hindernissen - Je mag proberen om een bal van het ijs te spelen.
  8. Baanregels – De baanregels (opteeёn/plaatsen, buggies en trolleys wel of niet op de paden) staan op de website bij onderdeel Baan à Baanstatus. We vermelden ze hier niet omdat ze - afhankelijk van de weersomstandigheden - regelmatig kunnen wijzigen.