0492 - 592455 | keuze 2

Zoals u ongetwijfeld weet kunt u in de Playing handicaptabellen opzoeken hoeveel slagen u extra krijgt wanneer u kaart gaat lopen. Per 1 april 2020 worden de Playing Handicaptabellen van de Old Course aangepast. Het betekent voor bijna iedereen dat u gemiddeld 2 slagen op 18 holes ( 1 slag op 9 holes) minder mee krijgt. De baan wordt dus iets moeilijker en wanneer u kaart gaat lopen zal uw handicap dus waarschijnlijk iets stijgen.

Wat is de reden van deze aanpassing?


De afgelopen 3 jaar heeft de NGF scores van spelers geanalyseerd die zowel op Par-3 banen als op langere banen gespeeld hebben en tegelijkertijd hetzelfde gedaan voor spelers die uitsluitend speelden op een Par-3-4 baan.
Uit deze analyse is gebleken dat spelers op hun eigen Par-3-4 baan regelmatig betere scores inleveren dan op langere banen. Dit lijkt te komen doordat de Par-3-4 baan een course en slope-rating heeft die haar moeilijker laat zijn dan de baan in werkelijkheid is.
Hierdoor ontvangen spelers meer slagen bij een bepaalde handicap dan zou moeten en hebben ze dus een handicap die op langere banen niet of moeilijk behaald wordt. 

Het huidige ratingsysteem is zodanig opgezet dat spelers op banen tussen 2750 en 4400 (heren) / 3720 (dames) meter voor het bepalen van de Course en Slope Rating te veel slagen ontvangen in verhouding tot de moeilijkheidsgraad van deze banen. De oorzaak hiervan is dat de zogenaamde scratchgolfer (een speler met handicap 0) geen of weinig volledige drives kan slaan als gevolg van de lengte van de meeste holes.
Het ratingsysteem verdisconteert dit door de Course en Slope Rating rekenkundig te verhogen, waardoor alle spelers op deze banen te veel slagen ontvangen. Als gevolg hiervan worden hun handicaps te veel verlaagd op de baan en krijgen zij daardoor te weinig slagen mee op een langere baan.  

Wat is het doel van een aanpassing van een ratingmethode voor Par-3-4 banen?
Het aanpassen van de ratingmethode zal er toe moeten leiden dat handicaps en Course en Slope Ratings van Par-3, Par-3-4 en langere banen beter met elkaar vergelijkbaar zijn. Spelers van verschillende banen zullen hierdoor op bijna elke baan een aantal slagen ontvangen dat beter overeenstemt met hun speelsterkte en zij zullen hierdoor met meer plezier op andere banen kunnen spelen.

Klik hier voor de nieuwe Playing handicaptabellen van de Old Course.