0492 - 592455 | keuze 2
info@golfdegulbergen.nl
Heiderschoor 26
0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Beste leden en lezers,

Op 8 mei was het zover en konden wij eindelijk aankondigen dat de golfbaan met ingang van maandag 11 mei weer open zou gaan. In onze aankondiging hebben we jullie laten weten dat we bij het openen van de baan zoveel mogelijk leden de mogelijkheid wilden bieden om te kunnen spelen.

Dit betekende dat we wat betreft het boeken van een speeltijd beperkende maatregelen hebben opgelegd. Bijvoorbeeld de beperking dat alleen voor het spelen van 9 holes een boeking kon worden gedaan. We hebben gezien dat veel leden met heel veel plezier hun geliefde rondjes golf weer hebben kunnen lopen.

Ook hebben we allemaal kunnen zien dat het onderhoud aan de baan niet stil heeft gelegen. De baan ligt er prachtig bij. Hole 1 en hole 4 van de Sprookjesbaan hebben een ander aanzicht gekregen en vooral hole 4 ziet er fantastisch uit. Complimenten voor de greenkeepers die de afgelopen maanden zo hard gewerkt hebben!

Analyse baangebruik door de Commissie Baanbezetting

In ons laatste bericht hebben we geschreven dat we de maatregelen ten behoeve van het gebruik van de baan als bestuur niet alleen bedenken. We doen dat in samenspraak met een aantal commissies, waaronder de Commissie Baanbezetting. Die commissie is afgelopen jaar in het leven geroepen om het bestuur en Gulbergen BV te adviseren over het baangebruik. Vanaf 11 mei heeft deze commissie het gebruik van de baan gevolgd en geanalyseerd, met het doel om inzicht te krijgen in het gebruik van de baan en in dit geval vooral ook om te zien of er (speel)ruimte is om de beperkende maatregelen die waren opgelegd bij het heropenen van de baan, te verruimen. En we hebben goed nieuws!

Verruiming van de maatregelen

Vanaf morgen woensdag 20 mei verruimen we de maatregelen waardoor meer flexibiliteit ontstaat in het boeken van een starttijd. En wel als volgt:

 1. We verruimen de maatregelen waarin was opgenomen dat in 7 dagen maximaal 2 reserveringen konden worden gemaakt. Deze maatregel wordt gewijzigd in de voorwaarde dat in 14 dagen maximaal 3 reserveringen kunnen worden gemaakt. We gaan daarmee terug naar de situatie die bestond vóór de coronacrisis.

 2. De richtlijn dat maximaal 3 maal per week kon worden bijgeboekt vervalt. Bijboeken kan op de speeldag zelf mits er ruimte is en dat kan alleen via de caddymaster.

 3. Voor de Sprookjes- en Libellenbaan is het vanaf morgen weer mogelijk om 18 holes te boeken, onder de volgende voorwaarden:

  • dat kan alleen via de caddymaster (dus niet via internet);

  • het boeken (via de caddymaster) van een ronde van 18 holes is mogelijk vanaf 2 dagen voorafgaand aan de dag waarop men 18 holes wil spelen en alleen in de situaties dat daarvoor volgens de caddymaster op dat moment ruimte is in de baan

  • de caddymaster bepaalt daarbij de volgorde van de golfronde. Dus eerst de Sprookjesbaan en dan de Libellenbaan of andersom.

  • de starttijden voor 18 holes zijn alleen binnen bepaalde tijdvakken te boeken en wel op weekdagen moet de eerste lus vallen tussen 10:00 uur en 16:00 uur en in weekenddagen of op feestdagen tussen 10.00 en 14.00 uur.

 4. Voor de Old Course blijft de tijdelijke reserveringsregel dat alleen 9 holes reserveringen kunnen worden geboekt in stand. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om op de dag zelf voor de Old Course 9 holes bij te boeken. Dat kan dan alleen via de caddymaster.

De verruimde maatregelen gaan in op woensdag 20 mei. na het verruimen van de maatregelen zal de Commissie Baanbezetting wederom het gebruik van de baan monitoren waarna de commissie op 27 mei opnieuw een advies uitbrengt over het gebruik van de baan. Als het mogelijk is zullen de maatregelen dan wederom verder verruimd worden.

Toilet bij hole 10 en op Old Course zijn nog gesloten

Meerdere leden hebben een verzoek gedaan om het toilet bij hole 10 en op de Old Course weer te openen. Dat was ook de wens van het bestuur, maar bleek en blijkt vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk. Als bestuur blijven wij dit onder de aandacht brengen met als doel ook deze voorzieningen zo snel als mogelijk te openen. Voor nu maken we het mogelijk de toilet op de Old Course in noodgevallen te kunnen gebruiken. Dit kan door bij de caddymaster daarvoor een code aan te vragen die wordt verstrekt aan leden die daar expliciet om vragen én daarvoor een goede reden hebben

Wij wensen iedereen wederom veel golfplezier, blijf gezond en blijf letten op elkaar, ook nu nog!

Het bestuur,
Michael, Nicole en Ad