0492 - 592455 | keuze 2
info@golfdegulbergen.nl
Heiderschoor 26
0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Beste leden en lezers,

VERDERE VERRUIMING BOEKEN STARTTIJDEN
Met ingang van vandaag, 30 mei, kunnen de regels wat betreft het boeken van starttijden verder worden verruimd. Wederom hebben we dus goed nieuws te melden!

Het is vanaf vandaag weer mogelijk om 18 holes te boeken via zowel eGolf4U als via de Caddymaster. Dat geldt voor de Sprookjes en Libellenbaan. Dat kan 14 dagen voorafgaand aan de starttijd. Wel kan de eerste lus van de 18 holes pas worden gestart vanaf 10:00 uur in de ochtend. Een 18 holes ronde start als vanzelfsprekend op de Sprookjesbaan. Indien men een 18 holes ronde liever begint op de Libellenbaan, dan kan dat alleen via de Caddymaster worden geregeld. Voor de Old Course is het vanaf nu ook mogelijk om via internet 3 starttijden vast te leggen binnen een periode van 14 dagen. Voor de Old Course kan maximaal een 9 holes ronde worden geboekt via internet. Gezien de drukte aldaar is het op dit moment nog niet mogelijk om dat op dit moment naar 18 holes te verruimen.

Op 8 juni wordt duidelijk of verdere verruiming van de afspraken met betrekking tot starttijden mogelijk is. De Commissie Baanbezetting zal het bestuur en Gulbergen BV daarover op dat moment adviseren.

BEPERKTE MOGELIJKHEDEN REANIMATIE
Zowel de Golfclub De Gulbergen als ook Gulbergen BV doen er alles aan om het gebruik van de golfbaan zo veilig mogelijk te maken. Vanwege het Coronavirus moeten we hierin helaas een aantal zaken anders doen dan gebruikelijk. Niet omdat we dat willen maar omdat richtlijnen en protocollen dit vereisen. Soms komen daarbij situaties aan bod die gelukkig maar heel weinig voorkomen, maar die toch heel erg belangrijk zijn om rekening mee te houden. Zo’n situatie kan zich voordoen indien er sprake is van reanimatie van een persoon. 

De Hartstichting heeft een richtlijn afgegeven waarin het volgende is vastgelegd:

reanimatie
De hartstichting hanteert daarbij nog een andere heel belangrijke richtlijn:
Als de hulpverlener zelf ziek is of tot de risicogroep behoort: Niet betrekken bij een reanimatie.

Dit laatste heeft voor leden en bezoekers aan de golfbaan gevolgen. Het belangrijkste punt is wel het gegeven dat onze Marshals, die zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid in de baan, voor een groot gedeelte bestaat uit mensen van 70 jaar en ouder. Overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM vallen zij vanwege hun leeftijd in de risicogroep.

Kortgezegd betekent bovenstaande dat een groot aantal van de Marshals op dit moment vanwege de richtlijnen beperkt zijn in de hulp die zij kunnen verlenen, mocht het in deze Coronaperiode tot een reanimatie moeten komen. Wij merken dat de Marshals dit een moeilijk punt vinden, aangezien zij erop gericht zijn om juist hulp te bieden als dat nodig is. Ondanks dat willen wij als bestuur en management van Gulbergen BV onze Marshals zo goed als mogelijk beschermen tegen het risico dat het coronavirus ook voor hen brengt.

Bovenstaande betekent dat u zich bij het betreden van de golfbaan moet realiseren dat er op dit moment beperkingen gelden wat betreft de mogelijkheden van reanimatie. Bij het betreden van de baan aanvaardt u dan ook het risico dat in geval van nood er geen of beperkte reanimatie plaatsvindt.

Oproep:
Om toch het risico te verminderen dat er geen directe hulp in de baan voorhanden is bij een incident roepen wij leden op die niet tot een risicogroep behoren volgens de richtlijnen van het RIVM én die zijn toegerust om mensen te reanimeren, om ons te helpen. Als u zich meldt bij de Caddymaster voorafgaand aan een rondje golf, meldt u zich dan ook aan als reanimeerder en laat uw mobiele telefoonnummer achter, zodat u oproepbaar bent bij een incident. U helpt ons, maar vooral ook een medelid in nood hiermee!

Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een vaste registratie van reanimeerders die zich daarvoor hebben aangemeld, zodat de veiligheid in de baan nog beter gewaarborgd wordt.

VANAF MAANDAG 1 JUNI 2020 IS DE HOOGHE BERGH WEER OPEN
Dinsdag 19 mei 2020 is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de restaurants en de terrassen vanaf 1 juni as om 12.00 uur weer open mogen. Dat is erg goed nieuws . Het betekent voor onze vereniging dat u vanaf dat moment weer van harte welkom bent bij Toon en zijn medewerkers in het restaurant en op het terras.

Zoals we allemaal weten zijn er voorwaarden gesteld aan het openen van alle
horecagelegenheden. Voor De Hooghe Bergh betekent dit het volgende:

Restaurant, bezetting van maximaal 30 personen

 • Het is verplicht te reserveren en zich te melden bij binnenkomst.
 • Bij binnenkomst zal er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (verkouden, griepklachten). Zo ja, dan is er geen verdere toegang.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • Aan een tafel of aan de bar mogen 2 personen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Het is streng verboden om tafels en/of stoelen te verplaatsen.
 • Indien men tot een gezamenlijke huishouding behoort, mag men binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze betaalmiddelen zoals pin of creditcard.

Terras, Bezetting voor maximaal 60 personen (hier geldt geen beperking)

 • Vooraf reserveren niet nodig.
 • Het controlegesprek om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn, heeft bij het betreden van het restaurant al plaatsgevonden.
 • Gasten mogen alleen zitten op het terras, niet staan.
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Ook hier is het streng verboden om tafels en/of stoelen te verplaatsen.
 • Aan een tafel mogen 2 personen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Indien men behoort tot een gezamenlijke huishouding, mag men binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze betaalmiddelen zoals pin of creditcard.

Foto terras coronaproo 1f

Op de foto is te zien dat het terras Coronaproof is gemaakt en wacht op de eerste gasten.

NOOT: Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de opening van de Horeca is dat alle tafels en stoelen beslist niet verplaatst mogen worden. Dit is in het belang van ons allemaal!!


COMMISSIES DENKEN NA OVER OPSTART (WEDSTRIJD)ACTIVITEITEN
In onze Nieuwsbrief van 8 mei 2020 hebben wij aangegeven dat de commissies die wedstrijden organiseren in ieder geval tot medio juni geen activiteiten zullen organiseren. Wij hebben afgesproken dat wij in de loop van juni vernemen of men dit jaar nog wedstrijden kan en wil organiseren. Inmiddels bereiken ons vanuit verschillende commissies de eerste signalen en vragen om het mogelijk te maken om vanaf juli 2020 toch weer een aantal wedstrijden te organiseren. Wij juichen dit natuurlijk van ganser harte toe en zijn dan ook in overleg met de commissies en Gulbergen BV om te bepalen of de voorstellen volledig “Coronaproof” zijn. Hopelijk kunnen wij, maar natuurlijk ook de desbetreffende commissies zelf, jullie binnenkort laten weten dat er weer wedstrijden georganiseerd worden. Wij zullen daar in de Nieuwsbrief van juni 2020 uitgebreider op terugkomen.

ALV OP 29 JUNI 2020
Op dit moment worden de laatste, en in dit geval ook vooral technische, voorbereidingen getroffen voor de ALV die gepland staat voor 29 juni 2020. Deze ALV zal op digitale wijze plaatsvinden. Het is best wel spannend om een ALV op deze manier te organiseren en houden. Maar gelet op de huidige situatie met het Coronavirus is het de enige manier om zo’n drukke vergadering op een verantwoorde wijze te houden. Tijdens de komende ALV worden de jaarstukken behandeld en zullen we deze ter besluitvorming aan de vergadering voorleggen. Verder zal de ALV vooral gelegenheid bieden om vragen voor te leggen aan het bestuur, die we dan digitaal en ook schriftelijk zullen beantwoorden. Verder praten we alle aanwezigen natuurlijk bij over de situatie van dat moment.

Wij verwachten jullie komende de week alle stukken toe te zenden en hopen op een grote digitale aanwezigheid bij deze wel heel bijzondere ALV.

IN MEMORIAM FRANSJE EN FLIP RAAP
Met diepe droefheid en tot onze ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze clubgenoot Flip Raap en zijn echtgenote Fransje.

Flip en Fransje waren, na een bezoekje aan hun dochter, op weg naar huis. Vlak bij hun woning in Nuenen raakte de auto in een chicane een trottoirrand, kreeg een klapband en raakte daarop te water in de nabij gelegen sloot. Ondersteboven was het zich bevrijden van de autogordels en verlaten van de auto te moeilijk. Toen dat uiteindelijk de hulpverleners wel lukte was het te laat voor Fransje. In de avond bleek het ongeval ook voor Flip fataal.
Meer dan 20 jaar geleden werden Flip en Fransje lid van onze vereniging. Na een 10-tal jaren ging Flip alleen verder. Hij speelde trouw met de senioren en daarnaast met veel plezier vrijdags met Pieter Hoogstraten, Martin Cox en Ad Sluijters. De laatste tijd ook wel met Noël Gulpen.

Flip was een gezellige humorvolle medespeler, met een groot hart en had veel plezier in het spelletje! Vrijdag voor het ongeluk speelden zij nog 9 holes, en scoorde hij 3 pars en de rest allemaal bogies! Dan genoot hij.
Flip was een politieman van het allerbeste soort. Vaak verhaalde hij van zijn diep in zijn geheugen gegrifte gewelddadige interventie en zijn arrestatie van een bekende internationale terrorist.

Bij De Gulbergen was hij ook Marshall! Dan bleek zijn geschoolde takt tijdens zijn optreden.
Hij was ook club-vogelaar, en hockey-trainer in Nuenen. In Geldrop was hij ervaren lid van de pretentieuze kookclub Gourmet. In Eindhoven bij het Carnaval Champetre du Prince
Flip en Fransje waren familie mensen, een twee eenheid, je zag ze altijd samen! Hun twee dochters Charlotte (vrije golfer bij de Gulbergen) en Pitou én hun en kleinkinderen waren alles voor hen. Onze gedachten gaan dan ook natuurlijk in de eerste plaats naar hen uit.
Wij beseffen dat het plotseling verlies, van beide ouders tegelijkertijd, onnoemelijk zwaar is en wij wensen hen daarbij heel veel kracht.

We zullen Flip en Fransje nooit meer vergeten!


TOT SLOT
Vanuit het bestuur hebben wij jullie de afgelopen maanden met grote regelmaat voorzien van extra Nieuwsbrieven. In deze wel heel bijzondere tijd was dat ook wel nodig. Alleen op deze manier waren wij in staat om jullie op de hoogte te houden van alle relevante zaken die speelden en voor ons allemaal van belang waren. Langzaamaan komt alles weer in een wat rustiger vaarwater en laten we dan ook vooral met z’n allen hopen dat dit zo blijft en we steeds meer weer onze oude vertrouwde dingen kunnen doen. Voor ons als bestuur betekent dit dat wij de frequentie van de Nieuwbrieven zullen verlagen. We gaan er vanuit dat we onze communicatie weer op de oude vertrouwde manier kunnen gaan doen. Dit zal gebeuren via de reguliere Nieuwsbrieven die op de 15e van iedere maand verschijnen. En mocht er verder iets tussendoor gemeld moeten worden, dan wordt dat zoals dat gebruikelijk is gedaan via de website. Houd dus ook de berichten op onze website weer goed in de gaten!

Veel speelplezier allemaal en geniet vanaf 1 juni 2020 op een verstandige wijze van onze Horeca!


Michaël, Nicole en Ad