0492 - 592455 | keuze 2
info@golfdegulbergen.nl
Heiderschoor 26
0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

S08a Local rules
Met ingang van 1 juli 2020 zijn er enkele wijzigingen in onze Local Rules:

  • Grond in bewerking (GUR) gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone. U bent verplicht deze speelzone te ontwijken. U krijgt daarvoor geen strafslag.
  • We schrappen de local rule waarbij een speler -in geval van Out of Bounds- de mogelijkheid heeft om met bijtelling van 2 strafslagen verder te spelen vanaf het punt waar de bal Out of Bounds is gegaan.

Er werd van deze regel nauwelijks gebruik gemaakt en bovendien was in officiële wedstrijden deze regel niet toegestaan.
Mede op advies van de NGF hebben we daarom besloten om met deze -best wel ingewikkelde- regel te stoppen.

HaReCo, 2 juni 2020.