0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

S01a Corona update 01a

Beste Leden (en bezoekers)

De vakantieperiode loopt ten einde. Waar we de vakantie positief begonnen en we genoten van de hernieuwde vrijheid, zien we nu helaas een negatieve trend ontstaan.
Het aantal cornonabesmettingen neemt de afgelopen weken toe. Dat maakt dat wij allemaal een verantwoordelijkheid dragen om het virus zo snel als mogelijk weer in te dammen. Daaraan kunnen wij ons steentje bijdragen door ons goed mogelijk te houden aan de richtlijnen die in algemene zin bestaan en de voorschriften die specifiek voor het golfspel bestaan. Maar ook bij een bezoek aan het restaurant / clubhuis zullen we de voorschriften nog steeds in acht moeten nemen.

Verscherpte regels bij de Horeca
In de persconferentie van donderdag 6 augustus werden verscherpte regels bekend gemaakt die vanaf 10 augustus gelden voor de horeca en dus ook voor de Hooghe Bergh.
Laten we om te beginnen positief zijn over het feit dat de Horeca gelukkig open kan blijven. Dit betekent dat we na ons rondje golf kunnen blijven genieten van een lekker drankje of hapje in het restaurant en natuurlijk op het mooie terras bij Toon en Lenie.

Om dat te kunnen doen gelden sinds 10 augustus aantal aanvullende regels. Deze zijn als volgt:

 1. De bezoekers van de horeca dienen vooraf of bij aankomst te reserveren;
 2.  De gezondheid van de bezoekers van de horeca dient geverifieerd te worden. Bij het betreden van het restaurant vindt een check inn plaats en worden vragen gesteld over uw gezondheid (gerelateerd aan corona). Indien er kans is op besmetting wordt de toegang geweigerd.
 3. De bezoekers wordt een plek toegewezen. Het is niet toegestaan om met tafels of stoelen te schuiven;
 4. registratieform 01cDe bezoekers wordt gevraagd om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

  Om dat te kunnen doen worden de volgende gegevens gevraagd:
  1°. volledige naam;
  2°. Datum en aankomsttijd van het bezoek en de zitplaats;
  3°. e-mailadres;
  4°. telefoonnummer;
  5°. toestemming.

De genoemde gegevens worden door uzelf bij de ingang van de horeca op een formulier dat daar ligt genoteerd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Ze kunnen alleen door de regionale GGD opgevraagd worden en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door De Hooghe Bergh.

Als bestuur vragen we onze leden en de bezoekers met klem om alle voorschriften strikt na te leven en ook de gevraagde gegevens op te geven bij het betreden van het golfrestaurant. In algemene zin geldt natuurlijk ook in het restaurant de anderhalve meter regel. De nieuwe voorschriften maken dat niet anders.

Consequenties
Voldoet De Hooghe Bergh niet aan de voorschriften dan is het mogelijk dat het restaurant van overheidswege voor bepaalde tijd wordt gesloten. Dat willen we hoe dan ook voorkomen.
Indien er op enig moment meerdere besmettingen worden geconstateerd die zijn te koppelen aan De Hooghe Bergh, dan bestaat ook de kans dat De Hooghe Bergh per direct wordt gesloten voor 14 dagen. Ook dat willen we hoe dan ook voorkomen. Daarom dus een dringende oproep aan u allemaal om alle richtlijnen na te leven, zowel in de baan, op de oefenfaciliteiten als in het restaurant.

Extra regel voor golfspelers
Aan de bestaande voorschriften voegen wij gezien de vakantieperiode nog een belangrijke regel toe. Mocht u verblijf hebben gehad in een gebied dat door de overheid als oranje gebied is aangemerkt, blijf dan tenminste twee weken weg bij de golfbaan. U doet dat voor uzelf en vooral ook voor alle andere leden en bezoekers van de golfbaan. Laten we het risico op besmettingen zo klein mogelijk houden. De afgelopen dagen zien we steeds nieuwe gebieden aangewezen worden als risicogebied.
Via de volgende link leest u hierover steeds de meest actuele situatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/reizen-buitenland

We kunnen blijven golfen, maar………..
Daar waar we als bestuur de afgelopen periode steeds goed nieuws konden brengen en we ook in het golfen steeds meer ruimte kregen, zien we sinds de afgelopen weken een kentering. Gelukkig is de ruimte om te golfen gebleven wat het was. Daar zaten al een aantal restricties aan, maar deze verhinderen op geen enkele wijze de manier waarop wij onze golfhobby beleven. In het kort nog even een aantal van deze restricties:

 • Blijf thuis als je klachten hebt als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/ of benauwdheidsklachten.
 • Als je gaat golfen van gebruik je voor je bezoek aan het clubhuis, de looproute die daarvoor is aangegeven. We hanteren daarbij een éénrichtingsverkeer. Alvorens je een ronde golf speelt, dan meldt één persoon van een flight zich aan bij de caddymaster.
 • Het is toegestaan om met een medespeler gebruik te maken van een buggy of handicart. Indien je medespeler niet tot één huishouden behoort is het advies dat beide berijders een mondkapje gebruiken.
 • Ook in de drivingrange is sprake van éénrichtingsverkeer. De matten liggen op voldoende afstand, zodat ook daar de anderhalve meter richtlijn prima kan worden nageleefd.
 • De puttinggreen mag door maximaal 10 personen tegelijkertijd worden gebruikt. Houd ook daar minimaal anderhalve meter afstand. De vlaggenstokken mogen niet aangeraakt worden.
 • Ga je de baan in dan start je op tijd. Dat is overigens niet anders dan anders. De bunkers hark je aan met schoen of club en de vlaggenmasten laat je staan. Ook in de baan houden we anderhalve meter afstand van elkaar.

  Al eerder publiceerden we de richtlijnen die gelden voor golfspelers. Gezien de ontwikkelingen van de laatste weken blijft het dus belangrijk om deze regels na te leven. Hieronder zijn de regels daarom nogmaals schematisch inzichtelijk gemaakt.


handleiding covid 19


Alleen samen krijgen we corona onder controle. Dat geldt ook nu. Wij rekenen op u!!

Michaël, Ad en Nicole