0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

De aangekondigde ‘beluchting’ (met een Verti-Drain machine) van de Sprookjesbaan, de Libellenbaan, de Driving Range en de oefenfaciliteiten is, volgens plan eind oktober, bijna gereed.
De achtergrondinformatie over het wat, hoe en waarom van vertidrainen wordt hieronder nogmaals herhaald.
Helaas zijn die werkzaamheden niet zo snel gegaan als we dat hadden gewild. Vanaf maandag 9 november is de aannemer terug op de Sprookjesbaan om de klus af te maken.
In week 46 (van 9 t/m 13 november) valt het vertidrainen dan samen met drie andere activiteiten op de Sprookjesbaan.

Sprookjesbaan

  1. Een ondergrondse leiding tussen de vijver bij de afslagplaatsen van hole 9 naar de Hooidonksebeek langs hole 1 wordt vervangen.
  2. De beschoeiing uit de aansluiting met de Hooidonksebeek wordt weggehaald en de kanten afgevlakt.
    Om deze reden worden hole 1 en hole 8 ingekort en zal de Sprookjesbaan de gehele week niet meer qualifying zijn.
  3. Elektriciteitsnetwerk-beheerder Tennet zal op 11 en 12 november een betononderzoek doen aan de hoogspanningsmast op hole 6. Als dat noodzakelijk is zal hole 6 worden ingekort.

Old Course
Gedurende de winterperiode wordt op de Old Course gebruik gemaakt van kunstgras afslagmatten. Dit uiteraard vanwege de drukte en het in goede staat houden van het gras op de normale afslagplaats.

Het wat, hoe en waarom van vertidrainen

S03c Verti Drain 1Fairways worden veel belopen en bereden en de kans op bodemverdichting is daarom groot. Het is belangrijk om de bodemstructuur van de toplaag ‘open’ te houden, omdat verdichting van het oppervlak de kwaliteit van de grasmat negatief beïnvloedt. Het bodemleven stagneert. Om een gezonde grasgroei in stand te houden moet de water- en luchthuishouding in de bodem optimaal zijn, anders blijft de beworteling te ondiep.

Vertidraineren is een hulpmiddel om een verdichte structuur op te heffen. Vertidrainen is de verzamelnaam voor de mechanisch bewerkingen die luchttoetreding en waterafvoer in de wortelzone bevorderen. Een Verti-Drain is een beluchtingsmachine, een aanbouwwerktuig achter een tractor, die wordt gebruikt voor de verticale drainage van de grasmat.
Binnen korte tijd zullen de gaatjes weer overgroeid raken door het omliggende gras en ontstaat weer een voor het oog mooi gesloten, maar goed doorlatende grasmat.

De Baancommissie