0492 - 592455 | keuze 2
info@golfdegulbergen.nl
Heiderschoor 26
0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Vanaf 19 oktober wordt groot onderhoud gepleegd op de Sprookjes-, Libellenbaan én op de Old Course. Het beluchten van de fairways en driving range is onderdeel van een meerjarenprogramma. Dat moet de lucht- en waterdoorlatendheid verbeteren.  
Alle fairways worden “gevertidrained”. Dit houdt in dat er met grote dichte pennen van 24 mm geprikt gaat worden tot ca. 25-35 cm diep. Hierdoor wordt de groei en wortelvorming van het gras verbeterd. Binnen afzienbare tijd zullen de gaatjes weer overgroeid raken door het omliggende gras en ontstaat weer een voor het oog mooi gesloten, maar goed doorlatende grasmat.
Het vertidraineren gebeurt met twee tractoren tegelijkertijd om de overlast voor ons, de golfers, te beperken.
Er zal steeds 1 hole afgesloten worden. Afhankelijk van het weer en de voortgang is op dit moment is nog niet te zeggen wanneer welke hole wordt afgesloten. Dit zal middels een bord op de betreffende tee worden aangegeven.

* Het moge duidelijk zijn: ALLE BANEN ZIJN GEDURENDE DEZE PERIODE NIET QUALIFYING en er kunnen dus geen qualifying kaarten gelopen worden.

Het wat, hoe en waarom van vertidrainen

S03c Verti Drain 1Fairways worden veel belopen en bereden en de kans op bodemverdichting is daarom groot. Het is belangrijk om de bodemstructuur van de toplaag ‘open’ te houden, omdat verdichting van het oppervlak de kwaliteit van de grasmat negatief beïnvloedt. Het bodemleven stagneert. Om een gezonde grasgroei in stand te houden moet de water- en luchthuishouding in de bodem optimaal zijn, anders blijft de beworteling te ondiep.

Vertidraineren is een hulpmiddel om een verdichte structuur op te heffen. Vertidrainen is de verzamelnaam voor de mechanisch bewerkingen die luchttoetreding en waterafvoer in de wortelzone bevorderen. Een Verti-Drain is een beluchtingsmachine, een aanbouwwerktuig achter een tractor, die wordt gebruikt voor de verticale drainage van de grasmat.
Binnen korte tijd zullen de gaatjes weer overgroeid raken door het omliggende gras en ontstaat weer een voor het oog mooi gesloten, maar goed doorlatende grasmat.