0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

WINTERREGEL: PLAATSEN

Een bal, die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt.
De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Deze maatregel heeft geen invloed op het feit of de baan wel of niet qualifying is. Kijk daarvoor regelmatig op onze website.

HaReCo, november 2020.