0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Op 2 november heeft het kabinet aanvullende coronamaatregelen bekendgemaakt die ingaan op 6 november 2021. Na een debat met de Tweede Kamer op 3 november is een van die maatregelen teruggedraaid: het kabinet ziet af van het verplichte coronatoegangsbewijs voor amateurbuitensporten. De NGF heeft een en ander verder bestudeerd en vertaald naar maatregelen voor golfaccommodaties

Voor Golf de Gulbergen houdt dit vanaf 6 november 2021 het volgende in:

  1. Het coronatoegangsbewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 verplicht voor alle binnenruimtes en terrassen op golfbanen. Personen vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van het clubhuis gecontroleerd worden op een CTB. Het CTB (samen met een Identiteitsbewijs) moet in alle gevallen getoond en gecontroleerd worden; niet alleen als iemand naar de horecabinnen- en buitenruimtes gaat, ook als iemand naar de receptie/caddymaster, kleedkamer, bestuurs- of vergaderkamer of wc gaat. Een mondkapje is in dit geval niet vereist. De Caddymasters en het Horecapersoneel zullen deze controles uitvoeren. Bij binnenkomst in het clubhuis zal hier middels posters op gewezen worden. Het personeel is overigens vrijgesteld van deze verplichting.
  2. Tegelijkertijd is er al sinds 2 november het dringende advies om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Dit advies om 1,5 meter afstand te houden geldt niet alleen voor leden en bezoekers binnen maar ook voor spelers in de baan en de oefenfaciliteiten en voor deelnemers aan (groeps)lessen. Met twee personen in één buggy is dus ook in strijd met het advies.

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de basisregels, zoals die al langer gelden, blijft volgen:

  1. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  2. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  3. Schud geen handen.
  4. Was vaak en goed je handen.
  5. Hoest en nies in je elleboog.

We zijn blij dat het met deze maatregelen mogelijk blijft om het geliefde spelletje te blijven spelen, maar beseffen daarentegen ook dat het er niet eenvoudiger op is geworden. Maar samen krijgen we het virus er uiteindelijk onder. Wij rekenen op uw begrip en medewerking!

Bestuur van Golfclub De Gulbergen
Management Gulbergen BV

S01a Logo Golfclub