0492 - 592455 | keuze 2
  1. Opteeën op de fairway verplicht!
  2. Ingebedde bal - Bij een ingebedde bal krijg je altijd een vrije drop. Dit geldt voor de hele baan, dus ook voor de rough, behalve wanneer je bal in een hindernis of bunker ligt. Daar gelden de specifieke regels van hindernissen en bunkers.
  3. Tijdelijk water - Als je bal in een plas ligt of als je in een plas moet staan om de bal te spelen, dan heb je recht op een vrije drop.
  4. Wintergreens - In de winter moeten de gewone greens soms gesloten worden om te voorkomen dat ze beschadigd worden. Dan worden de vlaggen op wintergreens gezet: alternatieve greens die minder mooi zijn dan gewone greens. Ligt jouw bal binnen een stoklengte van de hole dan hoef je niet uit te holen, maar je moet natuurlijk wel een slag bijtellen.
  5. IJs, hagel en sneeuw- Je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen en een laagje hagel of sneeuw op de green mag je wegvegen. 
  6. Rijp en dauw - Rijp of dauw mag je niet wegvegen op de green.
    Bevroren hindernissen - Je mag proberen om een bal van het ijs te spelen.
  7. Baanregels – De baanregels (opteeёn/plaatsen, buggies en trolleys wel of niet op de paden) staan op de website bij onderdeel Baan --> Baanstatus. We vermelden ze hier niet omdat ze - afhankelijk van de weersomstandigheden - regelmatig kunnen wijzigen.

NB.  Op onze website en in de apps van E-Golf en NGF kunt u altijd zien of de banen qualifying zijn.

Handicap- en RegelCommissie, 17-11-2022.