0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Een bijzondere Handicart Benefiet wedstrijd, dat was het op zaterdag 26 mei 2018.

Een baan die er bijzonder mooi bij lag, bijzonder mooi weer en een bijzonder vriendelijke wedstrijdopzet (niet qualifying Stableford).

Bijzonder mooi, dat het inschrijfgeld ad € 10,- per deelnemer geheel naar de Stichting Handicart gaat en bijzonder dat er dan toch -dankzij sponsoren- koffie vooraf en bitterballen op hole 19 werden geserveerd en erg veel prijzen te verdelen waren.

Met Mini van Diessen een bijzondere (en welverdiende: 41 !! Stablefordpunten) winnares.

Bijzonder ook dat uit het deelnemersveld van 23 vrouwen en 29 mannen liefst 9 dames een plek opeisten in de top 10 van de uitslagenlijst en ook (voor de mannen) bijzonder aardig dat 2 vrouwen de laatste plaatsen in die lijst wilden innemen.

Maar helaas ook bijzonder doordat van de ruim 180 Handicart pashouders die onze club telt (juist ja, de doelgroep van deze benefiet) er slechts 23 hebben meegespeeld!!

Oproep aan de pasjehouders die er -om welke reden ook- op 26 mei niet bij waren:

Maak het een extra bijzondere wedstrijd door alsnog € 10,- over te maken naar het bankrekeningnummer van de Handicartcommissie NL68RABO0148 2769 11 ten name van Golfclub De Gulbergen, zodat de beschikbaarheid van het voor jullie broodnodige vervoermiddel in komende tijd weer verzekerd is.

Daarmee wordt het ook een stimulans voor de leden van de Handicartcommissie (en de buggycommissie), vrijwilligers die zich met hart en ziel voor jullie belangen inzetten.

Uw donatie blijft nodig

Stichting Handicart heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. Eind vorig jaar zijn landelijk 147 oudere Handicarts vervangen door nieuwe. Dit jaar worden er 26 nieuwe Handicarts bijgeplaatst. Daarmee komt het totale aantal Handicarts op 729.Naast het hierboven genoemde aantal stonden er in 2017 ook 184 buggy’s klaar voor pashouders op 52 andere banen, ook tegen een tarief onder de kostprijs. 

Stichting HandicartOp die banen heeft Stichting Handicart afspraken gemaakt met de exploitant. Stichting Handicart vergoedt op deze banen het exploitatietekort zodat de totale inkomsten uit de verhuur niet meer dan de kostprijs dekken.Het aantal Handicartpashouders stijgt nog ieder jaar. Eind 2017 steeg het aantal pashouders naar ruim 21.000. Met dit stijgende aantal gebruikers neemt natuurlijk ook de vraag naar Handicarts toe.

Nog steeds blijft het dankzij uw donaties mogelijk de Handicarts voor een bedrag ruim onder de kostprijs van € 10,00 aan te bieden.

Daarmee blijft de drempel om te gaan golfen laag en is het huren van een Handicart (voor € 4,00 bij De Gulbergen) in ons land geen beletsel om te gaan golfen. 

Precies volgens de gedachte die de oprichters in 1986 voor ogen hadden. Met elkaar het mogelijk maken dat iedereen kan blijven golfen!Welk bedrag is gangbaar?  
De gemiddelde bijdrage die van een  pashouder verwacht wordt die regelmatig een Handicart huurt is € 50,00. Dat is geen hoog bedrag wanneer je beseft dat normaal een rondje in een buggy € 25,00 kost. Voor dat bedrag staan iedere dag, het hele jaar door, voor maar € 4,17 per maand, meer dan 900 Handicarts klaar!
Onze trouwe donateurs die geen pashouder zijn, doneren jaarlijks gemiddeld € 25,00.
Deze bedragen worden ter informatie genoemd omdat hier vaak naar gevraagd wordt.

Site 06b HandicartHoe wordt u donateur?
U kunt zich rechtstreeks aanmelden als donateur bij de Stichting Handicart onder het kopje “donateurs”. (www.handicart.nl) of via het secretariaat van de Stichting (secretariaat@handicart.nl). Voor informatie of assistentie kunt u ook terecht bij ons medelid Ton van Wayenburg (ton@vanwayenburg.nlof 06-17 826 863). Hij is consul van De Gulbergen voor de Stichting Handicart.

Meld u aan als donateur zodat mindervalide golfers kunnen blijven golfen.

De reanimatiecommissie is blij dat, na Hans Albers, ook Johan Dreverman is als nieuw lid is toegetreden , zodat  we weer een complete bezetting hebben na het afscheid van Leon Voncken en Jan Cunnen.

Site 07a ReanimatieZoals U weet  bestaat  onze activiteit met name uit het organiseren van  basis - en herhalingscursussen reanimeren, met toepassing  ook  van de AED, binnen onze golfclub , voor leden en Marshalls.

De cursussen worden in ons eigen clubhuis door bevoegde docenten gegeven  en worden als bijzonder leerzaam, nuttig en in een prettige sfeer ervaren.

De basiscursus staat open voor alle leden, ik wil graag nog eens benadrukken hoe nuttig het bezit van het reanimatiediploma kan zijn, niet alleen op ons golfterrein, maar ook in de privésituatie.

Hoe mooi  is het als je bij een acute circulatiestilstand adequaat weet te handelen met aanzienlijk meer succes dan alleen 112 bellen!

Als je partner al een diploma heeft is het wellicht extra aardig om ook zelf de vaardigheid te hebben om te helpen in nood. Stel dat je partner iets overkomt. Denk daar eens over na!

In het voor-  en najaar 2018 hebben we weer enkele  basiscursussen gepland. Deze zijn gratis voor u. U hoeft zich alleen maar aan te melden via reanimatiecursussen.golf@upcmail.nl bij  Marijke Heering.

Voor  de herhalingscursussen kunt u een uitnodiging verwachten zoals gebruikelijk van Marijke Heering. Zij verzorgt de planning.

 

Graag tot ziens,

Ignace Smulders

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (verder: VOG) is een verklaring van Justis (een afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) waaruit blijkt of er bezwaren zijn tegen een persoon voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

01a VOGZo'n taak en / of functie kan ook een rol als vrijwilliger betreffen bij elke willekeurige sportvereniging. Dus ook bij Golfclub De Gulbergen.

We zien een toenemende maatschappelijke aandacht voor het integer functioneren van bedrijven en instellingen. Ook voor sportverenigingen als de onze geldt dat. Daarom heeft het bestuur besloten dat binnen onze vereniging voor een aantal functies een VOG nodig is. Het gaat dan om bestuursfuncties, om vrijwilligers die beschikkingsbevoegdheid en/of toegang hebben tot geldmiddelen en vrijwilligers die in clubverband met jeugd werken.

De vrijwilligers die nu al een functie hebben zoals hierboven omschreven zijn niet eerder gevraagd om een VOG te overleggen. Om bovengenoemde redenen wil het bestuur echter ook hen vragen om hieraan mee te werken. Wij zullen de betreffende vrijwilligers daarom benaderen met het verzoek om ook een VOG aan te vragen. Vind je dat je ook in aanmerking komt voor dit verzoek, maar ontvang je geen bericht van ons, neem dan even contact op met het bestuur.

Wij benadrukken dat het verzoek om een VOG te overleggen absoluut niet betekent dat er onvoldoende vertrouwen is in onze vrijwilligers. In tegendeel, wij zijn ervan overtuigd dat alle verklaringen "geen bezwaar" als uitkomst zullen hebben. Het verzoek is met name bedoeld om onze leden en onze omgeving te laten zien dat onze vereniging staat voor een integere organisatie.

Met het vaststellen van het protocol heeft het bestuur een maatregel genomen die bijdraagt aan het veiligheidsbeleid binnen onze vereniging. De veiligheid van onze vereniging en onze leden betreft overigens niet alleen een taak voor het bestuur. Hierin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid.

Het protocol is opgenomen op de ledenpagina van de website onder "documenten" Klik hier om naar de documenten te gaan.

Onze activiteit bestaat met name uit het organiseren van basis - en herhalingscursussen reanimeren, met toepassing  ook  van de AED, binnen onze golfclub, voor leden en Marshalls.

04a Site Reanimatie 4De cursussen worden door bevoegde docenten gegeven en worden als bijzonder leerzaam en nuttig ervaren. Zij worden in een prettige sfeer in ons eigen clubhuis gehouden.

De basiscursus staat open voor alle leden en ik wil graag nog eens benadrukken hoe nuttig het bezit van het reanimatiediploma kan zijn. Niet alleen op ons golfterrein, maar ook in de privésituatie.

Hoe mooi is  het niet  als je bij een acute circulatiestilstand adequaat weet te handelen met aanzienlijk meer succes dan alleen 112 bellen!

Samen staan we sterk

Als je partner al een diploma heeft is het wellicht extra aardig om ook zelf de vaardigheid te hebben om te helpen in nood,  stel dat  je partner  iets overkomt . Denk er eens over!

In het voorjaar 2018 hebben we weer enkele basiscursussen gepland, u kunt zich daarvoor aanmelden bij marijke.heering@upcmail.nl   

Voor de herhalingscursussen kunt u een uitnodiging verwachten zoals  gebruikelijk, van Marijke Heering,  die de planning verzorgt.

Graag tot ziens,

Ignace Smulders