0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Aanpassing in het E-Golf4u programma

Gemak dient de mens. Dit geldt ook voor golfers. Sinds kort zijn bij E-Golf4u zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

 1. Site 01aEGolf4u logoIn de baan, tijdens het golfen uw score invullen
  Wanneer u gebruik maakt van de E-Golf app kunt u nu life in de baan na iedere hole uw score in uw mobiel invoeren (mits u internetverbinding heeft). Tot nu toe was er een wachttijd van minimaal 2 uur.
 2. Q-kaart na afloop van uw ronde aanvragen en direct invoeren
  Maakt u geen gebruik van de app dan kunt u nu aan het begin van een ronde besluiten om een Q-kaart te lopen zonder dat u in de zuil een kaart hebt aangevraagd. Na afloop van uw ronde gaat u naar de zuil in het clubhuis en vraagt een Q-kaart aan. Vervolgens kunt u direct uw scores invoeren. Hier dus ook geen wachttijd meer van minimaal 2 uur.
  Vooral voor leden van de OC is dit een verbetering. U hoeft namelijk niet eerst naar het clubhuis om een kaart aan te vragen.

HaReCo

Ongetwijfeld bent u rond 25 mei bedolven onder mails met privacy-verklaringen en nieuwsbrieven  van bedrijven en organisaties over de AVG. 25 mei was de ingangsdatum van de AVG. De AVG is wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt. 

Deze wetgeving geldt in Europa voor alle bedrijven en organisaties, of het nu gaat om een grote multinational of om een sportvereniging. En dus ook voor onze vereniging. Daarom informeren wij u ook over ons privacyreglement. Wij doen dat met deze maandelijkse nieuwsbrief. 

Aanpassing reglementen

Site 00a AVG 01Wij hebben eerder al aandacht besteed aan privacy en eind 2016 een privacyreglement vastgesteld. 

De AVG gaat echter nog wat verder. Vandaar dat we het reglement hebben geactualiseerd. Dat hebben we gedaan nadat we de hoofdlijnen daarvan hebben besproken in de Algemene Ledenvergadering (ALV)  van 28 mei jl. De ALV heeft het bestuur vervolgens mandaat gegeven om de wijzigingen te verwerken in de reglementen. 

In het Huishoudelijk Reglement (HR) is een artikel 7 AVG toegevoegd en het privacyreglement is uitgebreid naar de commissies en aangescherpt v.w.b. een aantal maatregelen die de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden en aangesloten vrije golfers moeten waarborgen. Tevens heeft het bestuur een Protocol melden datalek vastgesteld. 

Het Huishuidelijk reglement, het Privacyreglement en Protocol melden datalek zijn opgenomen op de besloten ledenpagina van de website onder “documenten/4. Reglementen e.d.”.

Beveiliging en geheimhouding

De vrijwilligers in bestuur, in het Bestuur Ondersteunend Bureau en in de commissies die in het kader van hun functie toegang hebben tot persoonsgegevens krijgen een instructie hoe ze met de gegevens moeten omgaan en hoe ze die moeten beveiligen. Ook wordt hen gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin ze bevestigen dat ze de instructies en de geheimhoudingsplicht zullen naleven.

In het Privacy- en cookie reglement is beschreven welke rechten u hebt t.a.v. de geregistreerde persoonsgegevens. U kunt ze inzien, (laten) wijzigen, beperkingen opleggen aan  inzagerechten en eventueel laten verwijderen. Zo kunt u nog steeds op uw profielpagina in E-golf4U aangeven of u de nieuwsbrief wel/niet wilt ontvangen en of u wilt dat u zichtbaar bent op de ledenlijst. Dit laatste is overigens alleen toegankelijk voor de leden via de besloten ledenpagina op de website.  

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@golfclubdegulbergen.nl

Hebt u vragen over dit bericht of over de nieuwe reglementen en andere instrumenten, of hebt u opmerkingen of suggesties hierover, neem dan contact met ons op via ons secretariaat: secretariaat@golfclubdegulbergen.nl

Een bijzondere Handicart Benefiet wedstrijd, dat was het op zaterdag 26 mei 2018.

Een baan die er bijzonder mooi bij lag, bijzonder mooi weer en een bijzonder vriendelijke wedstrijdopzet (niet qualifying Stableford).

Bijzonder mooi, dat het inschrijfgeld ad € 10,- per deelnemer geheel naar de Stichting Handicart gaat en bijzonder dat er dan toch -dankzij sponsoren- koffie vooraf en bitterballen op hole 19 werden geserveerd en erg veel prijzen te verdelen waren.

Met Mini van Diessen een bijzondere (en welverdiende: 41 !! Stablefordpunten) winnares.

Bijzonder ook dat uit het deelnemersveld van 23 vrouwen en 29 mannen liefst 9 dames een plek opeisten in de top 10 van de uitslagenlijst en ook (voor de mannen) bijzonder aardig dat 2 vrouwen de laatste plaatsen in die lijst wilden innemen.

Maar helaas ook bijzonder doordat van de ruim 180 Handicart pashouders die onze club telt (juist ja, de doelgroep van deze benefiet) er slechts 23 hebben meegespeeld!!

Oproep aan de pasjehouders die er -om welke reden ook- op 26 mei niet bij waren:

Maak het een extra bijzondere wedstrijd door alsnog € 10,- over te maken naar het bankrekeningnummer van de Handicartcommissie NL68RABO0148 2769 11 ten name van Golfclub De Gulbergen, zodat de beschikbaarheid van het voor jullie broodnodige vervoermiddel in komende tijd weer verzekerd is.

Daarmee wordt het ook een stimulans voor de leden van de Handicartcommissie (en de buggycommissie), vrijwilligers die zich met hart en ziel voor jullie belangen inzetten.

Goed weer en een prima sfeer waren zaterdag 26 mei de ingrediënten voor een geslaagde “Handicart Benefietwedstrijd”. Met 52 inschrijvingen kon er die dag gestart worden voor eigenlijk twee doelen; de Stichting Handicart financieel ondersteunen en er met zijn allen een gezellige dag van maken. Na afloop mogen we constateren dat beide doelen geslaagd zijn.

Gezellige sfeer

Het begon ’s morgens al bij het inschrijven. Goed gehumeurd meldden de deelnemers zich ’s morgens tussen 10.15 uur en 11.30 uur. Vanaf 11.00 uur werd er op zowel de Sprookjes- als op de Libellenbaan afgeslagen. Op deze manier waren de laatste flights om 12.00 uur vertrokken, zodat aan het eind van de middag de deelnemers niet te lang moesten wachten op de prijsuitreiking. De holes waren in goede conditie en lagen er prima bij, dit mede door het werk van de greenkeepers.
De bedoeling was dat de deelnemers zelf hun kaarten in de zuil in zouden voeren. Dit gebeurde echter niet door iedereen, zodat de wedstrijdleiding wat meer tijd nodig had om tot een definitief eindresultaat te komen.

Prijsuitreiking

Aan het eind van de dag waren de prijswinnaars bekend. Clubconsul bij De Gulbergen van de Stichting Handicart Ton van Wayenburg reikte de prijzen uit nadat hij allereerst alle deelnemers hartelijk dankte voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan de Stichting Handicart.
Uiteraard was er ook een woord van dank voor de sponsoren, hoofdsponsor Golfplaza Eindhoven en subsponsor De Gulbergen B.V.
Na het rekenwerk te hebben verricht, kwam men tot de volgende prijswinnaars:

1e plaats: Mimi van Diessen, 41 stableford punten
2e plaats: Margo van der Heijden, 35 stableford punten
3e plaats: Ria Swinkels, 35 stableford punten
4e plaats: Vera van Heerwaarden, 34 stableford punten
5e plaats: Natalia Tretiakova, 34 stableford punten

De prijswinnaars van de 1e en 2e plaats zijn uitgenodigd om in september De Gulbergen te vertegenwoordigen bij de regiofinale bij Golf en Countyrclub Crossmoor in Weert.

Verder waren er nog speciale verrichtingen. De prijzen hiervan gingen naar:

Neary hole 5: André Smits
Neary hole 16: Ans Smits
Longest hole 14, dames: Gemma Kamerling
Longest hole 3, heren: Derk ter Beek
Double longest hole 15, dames: Gwen van Driel
Double longest hole 15, heren: Eric Nagtegaal


HCwedstrijd2018Op de foto ziet u de beide prijswinnaars, Mimi van Diessen (r) en Margo van der Heijden, samen met Ton van Wayenburg (Clubconsul De Gulbergen van de Stichting Handicart).

Na de prijsuitreiking werd er door velen op een zonovergoten terras nog gezellig nagepraat over de bevindingen van die dag en het mooie weer dat bijgedragen had tot een fantastische zaterdag op De Gulbergen.

Leden opgelet. Schrijf in voor de eerstkomende officiële club-kampioenschappen.

 • Foursome kampioenschap (3 juni)
 • Strokeplay kampioenschap (16 en 17 juni)
 • Matchplay inschrijven voor de poules voor 5 juni (finale 1 en 2 september)

Zie de E-Golf4U voor inschrijving.