0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

S08a Ready golf

In het kader van “Ready Golf” worden elke maand specifieke punten behandeld.
Dit keer: op en rond de tee

S06a Onbespeelbare balOf een bal onspeelbaar is, bepaal je zelf.
Je mag dat overal doen, op de fairway, in de rough, op de green, in de bunker, behalve in een hindernis.

Ligt je bal onspeelbaar in een hindernis, dan kies je uit de opties die daarvoor beschikbaar zijn (regel 17.1).

De aangekondigde ‘beluchting’ (met een Verti-Drain machine) van de Sprookjesbaan, de Libellenbaan, de Driving Range en de oefenfaciliteiten is, volgens plan eind oktober, bijna gereed.
De achtergrondinformatie over het wat, hoe en waarom van vertidrainen wordt hieronder nogmaals herhaald.
Helaas zijn die werkzaamheden niet zo snel gegaan als we dat hadden gewild. Vanaf maandag 9 november is de aannemer terug op de Sprookjesbaan om de klus af te maken.
In week 46 (van 9 t/m 13 november) valt het vertidrainen dan samen met drie andere activiteiten op de Sprookjesbaan.

S01a Corona update 01a

Beste Leden (en bezoekers)

De vakantieperiode loopt ten einde. Waar we de vakantie positief begonnen en we genoten van de hernieuwde vrijheid, zien we nu helaas een negatieve trend ontstaan.
Het aantal cornonabesmettingen neemt de afgelopen weken toe. Dat maakt dat wij allemaal een verantwoordelijkheid dragen om het virus zo snel als mogelijk weer in te dammen. Daaraan kunnen wij ons steentje bijdragen door ons goed mogelijk te houden aan de richtlijnen die in algemene zin bestaan en de voorschriften die specifiek voor het golfspel bestaan. Maar ook bij een bezoek aan het restaurant / clubhuis zullen we de voorschriften nog steeds in acht moeten nemen.

Het is wellicht nuttig deze wijzigingen in de golfregels 2019 te herhalen.

Droppen van de bal
Wanneer je een belemmering (hindernis of abnormale baanomstandigheid) ontwijkt, drop je een bal in de dropzone.