0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

jubileum geschenkSinds enkele weken hangt boven de schouw in ons clubhuis een fraaie vitrinekast met twee originele, houten golfclubs uit het begin van de vorige eeuw. In die tijd maakten gespecialiseerde ambachtslieden de golfclubs nog met de hand. Een hele klus. Belangrijk ook, want een bekwame “clubmaker" had grote invloed op de spelvreugde van zijn golfende klanten.

Beide golfclubs (“Smooth Face” en “Spoon”, golfclubs hadden in die tijd nog eigen namen) zijn een geschenk aan onze vereniging ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Mevrouw Len Nolte, zelf een zeer goede golfster en sinds jaar en dag lid van de Eindhovensche, heeft beide clubs geschonken. Haar echtgenoot Coen was tot aan zijn overlijden nauw betrokken bij onze vereniging. Jaarlijks spelen wij nog om de Coen Noltebokaal, waarbij Len Nolte de prijsuitreiking verricht.

Onze leden Peter Leltz en Ton Hamer hebben gezorgd voor de fraaie omlijsting van beide golfclubs. Ons clubhuis heeft er een sierraad bij. Het bestuur bedankt Peter en Ton hartelijk voor hun inspanningen.

Op 29 augustus 2015 hebben wij het lustrumfeest afgesloten met een erg gezellige feestavond. Tijdens deze avond hebben diverse sponsoren leuke prijzen beschikbaar gesteld.

Rondvlucht boven De Gulbergen

Een van de prijzen was een rondvlucht boven de Gulbergen, beschikbaar gesteld door Richard Snel van RYB – Business Rebuilders.

Na een spannende loterij zijn er 3 winnaars uit de bus gekomen, Annemiek van Kuik, Michaël Munnich en Frank van Erp. Agenda’s getrokken en diverse data ingepland. Aangezien de weersomstandigheden natuurlijk goed moeten zijn is de vlucht uiteindelijk ook uitgesteld naar 2016.

De lucht in

Zondag 13 maart was de dag, wij werden door Richard en zijn vrouw hartelijk ontvangen op Kempen Airport in Budel met een kop koffie. Helaas was Annemiek, vanwege haar operatie, niet in staat om te vliegen. Haar kleinkind Casper was maar al te blij dat hij in plaats van Annemiek mee mocht vliegen en ook de 1e inspectie kon doen samen met de piloot Richard.

De vlucht richting Gulbergen ging over Someren richting Mierlo en terug via Helmond en Leende. Het was mooi weer, een geweldige ervaring en mooie luchtfoto’s van onze golfbaan.

Na terugkomst nog heerlijk op het terras gezeten met een lekker drankje en alvast de foto’s bekeken. Het was fantastisch, Richard nogmaals bedankt namens ons!

 

Frank van Erp

Het kan voorkomen dat gebruikers van Apple device (MacBook, iMAc, iPad) problemen hebben met het boeken van starttijden. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door Cookies.

Hoe op te lossen

1. Ga in Safari naar 'Wis geschiedenis'

 2. Wis 'hele geschiedenis'
wis geschiedenis

hele geschidenis

 

Alternatief

  • Boeken van starttijden via de App: klik hier
  • Installeren van de App: klik hier
  • Rechtstreeks met de App via de website: klik hier (onderaan de pagina)

 

U kunt op een eenvoudige manier een agenda item aan uw agenda toevoegen.

  • aan agenda toevoegenOpen het agenda item, via Activiteiten op de homepage
  • Klik op de button "Evenementen opties'
  • Klik vervolgens op 'Bewaar de kalender'

Het item zal nu automatisch in uw digitale kalender worden getoond

Welke argumenten heeft u voor of tegen een jeugdbeleid?

We willen graag van u horen of u nog andere argumenten heeft die voor of tegen een jeugdbeleid pleiten en die wij mee kunnen nemen in onze afwegingen om te komen tot ons uiteindelijke voorstel. Dat voorstel, met een overzicht van alle argumenten voor en tegen en met onze overwegingen daarbij, wordt vervolgens voorgelegd aan de komende ALV. De leden bepalen dus uiteindelijk of we wel of geen jeugdbeleid zullen voeren in de komende jaren.

In de digitale enquête onderaan dit bericht, vragen wij dus nu nog niet om uw oordeel of om een ja of nee. Wij vragen u wel om de argumenten die u kent, voor en/of tegen, met ons te delen.

 

We zien een landelijke trend dat het aantal jeugdleden gestaag afneemt

Vorig jaar is het aantal jeugdleden dat lid is van de NGF gezakt van 18.000 naar ca 13.000. Veel jongeren focussen zich op teamsporten als voetbal en hockey en vaak is golf een 3e of 4e sport. Ook binnen onze vereniging constateren we een dalende trend. Hadden we een aantal jaren geleden nog tegen de 100 jeugdleden, nu is dat gezakt naar 40 (incl. studentleden). De problematiek van de golfschool en het vele verloop binnen de jeugdcommissie hebben hier zeker aan bijgedragen.

 

Als bestuur bezinnen we ons op het jeugdbeleid binnen de vereniging

Het gaat daarbij om de vraag of we in onze vereniging een afzonderlijk jeugdbeleid moeten voeren en zo ja, in welke vorm. Om een gedegen voorstel te kunnen voorleggen aan de ALV willen we een goede afweging maken tussen alle argumenten pro en contra een afzonderlijk jeugdbeleid. Wij willen graag de leden betrekken bij het inventariseren van die argumenten. We vingen er al enkele op in de wandelgangen, maar zouden het graag wat breder in beeld brengen. Dat doen we via een digitale enquête.

 

Voor- en tegenstanders

Wat we in de wandelgangen al opvingen was dat voorstanders zeggen dat een grote en respectabele vereniging als de onze het niet kan maken om geen goed jeugdbeleid te hebben onder het motto: "de jeugd heeft de toekomst". En ons eerste NGF-team bestaat nu voor 80% uit jeugdleden we moeten ook voor de nodige doorstroming zorgen. Tegenstanders wijzen erop dat de doorstroming van jeugdleden naar een volwassen lidmaatschap zeer beperkt is en dat het geld dat we in jeugd stoppen beter benut kan worden, bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan families.

 

 

link naar forum