0492 - 592455 | keuze 2
S01b logo golf de gulbergen S01a Logo Golfclub kopie
  1.  Reserveren Algemeen (op de Sprookjes-en Libellenbaan en de Old Course)
   Leden van Golfclub De Gulbergen mogen, binnen de grenzen van het toepasselijk speelrecht, onbeperkt spelen met in achtneming van de volgende regel.
      - Zij mogen op enig moment voor de dan komende 14 dagen maximaal 3 starttijden geboekt hebben, waarbij deelname aan activiteiten van commissies als Heren Senioren, Jeugd, Ladies, TC en WeCo niet meetellen. Ook een reservering met een gastspeler telt niet mee en bovendien kan deze langer dan 14 dagen tevoren worden gemaakt.
   De eerstkomende starttijd ‘valt weg’ zodra deze starttijd gepasseerd is. Daarnaast kunnen leden op de speeldag zelf via de Caddymaster ook nog vrije starttijden boeken, zodat zij in de praktijk veel vaker dan 3 keer per 14 dagen kunnen spelen.
   Wanneer het e-mailadres van de speler bij de Caddymaster bekend is krijgt hij/zij per email een bevestiging van de starttijd.
  2.  Reserveren in E-Golf4U: uitleg
   Op de website van Golf De Gulbergen staan onder Starttijd in het reserveringsmenu (E-Golf4U) bovenin de pagina twee overzichten; “Lijst” en “Grid”. Hierin staan per starttijd balken, blokken en blokjes in diverse kleurcombinaties met de volgende betekenis:
   a)   LIJST

   Wit blok Je kunt deze starttijd boeken door op dit blok te klikken.
   Grijs blok Je kunt op deze tijd niet boeken, bijvoorbeeld omdat de baan nog niet open is, omdat de tijd geblokt is voor gasten, omdat er al een reservering/doorstart staat of omdat je al het maximaal aantal van 3 reserveringen in 14 dagen vooruit hebt geboekt.
   Groen blok Gereserveerd (zie de naam en andere gegevens in het blok).
   Blauwe balk Geblokkeerd door Gulbergen BV voor een wedstrijd van b.v. de Ladies of Heren Senioren of voor een groepsreservering.
   Bruin balk Geblokkeerd door de golfclub voor een wedstrijd.
   Zwarte balk De baan is gesloten, b.v. vanwege sneeuw of wateroverlast.

   b)  GRID

   Groen met wit vakje Je kunt deze starttijd boeken door op het groene blok te klikken.
   Lichtgrijs met witte of rode vakjes Je kunt op deze tijd niet boeken.
   Groen met blauw vakje Deze starttijd is door een man geboekt.
   Groen met roze vakje  Deze starttijd is door een vrouw geboekt.

   Een lid kan in het reserveringsmenu met de optie ‘Meer deelnemers toevoegen’ maximaal 2 opeenvolgende starttijden boeken voor in totaal 8 spelers (inclusief zichzelf).

 1. Bloktijden (alleen op de Sprookjes- en de Libellenbaan)
  Behoudens starttijden die gereserveerd zijn voor de Ladies op dinsdag, voor de Heren Senioren op woensdag en voor vastgelegde wedstrijden zijn gedurende het gehele jaar (alleen op de Sprookjes- en de Libellenbaan) de volgende geblokkeerde startijden (bloktijden) en reserveringsregels van toepassing:

  a) Bloktijden voor gastspelers/leden van de Businessclub alleen te boeken door gasten, leden van de Businessclub en/of leden met gasten:
  Sprookjesbaan                                 Libellenbaan
  09.00 en 09.10 *)
  10.00 en 10.10
  11.00 en 11.10                                11.10 en 11.20 *)
  12.00 en 12.10                                12.10 en 12.20
  13.00 en 13.10                                13.10 en 13.20
  14.00 en 14.10                                14.10 en 14.20
  15.00 en 15.10 *                             15.10 en 15.20
                                                             16.10 en 16.20
                                                             17.10 en 17.20 *)
  *) Alleen in de zomertijd (april t/m oktober).

  b) Bloktijden voor leden van Golfclub De Gulbergen, alleen te boeken door leden van de vereniging met speelrecht op de Sprookjes- en Libellenbaan resp. door deze leden met gasten:
  Sprookjesbaan                                Libellenbaan
  09.20 en 09.30
  10.20 en 10.30
  11.20 en 11.30                                11.30 en 11.40
  12.20 en 12.30                                12.30 en 12.40
  13.20 en 13.30                                13.30 en 13.40
  14.20 en 14.30                                14.30 en 14.40
  15.20 en 15.30                                15.30 en 15.40
                                                            16.30 en 16.40
                                                            17.30 en 17.40

  c) De overige -niet onder a) en b) genoemde- starttijden kunnen zowel door gasten als door leden van Golfclub De Gulbergen worden geboekt;
  d) Indien er geen reservering is gemaakt op een bloktijd komt deze vrij voor gebruik door ‘wie maar wil’ om 00.01 uur van de voorafgaande dag.
 2. Libellenbaan: 9-holes reserveren
  a) Gedurende de zomertijd (april tot en met oktober) van enig kalenderjaar kan tussen 10.30 en 15.40 uur géén 9-holes starttijd op de Libellenbaan geboekt worden. Dit kan -indien er een vrije starttijd beschikbaar is- wel vanaf 00.01 uur van de voorafgaande dag en vooralsnog alleen via de Caddymaster;
  b) Wanneer door een speler een 9 holes start op de Sprookjesbaan wordt geboekt valt de hiermee corresponderende doorstarttijd op de Libellenbaan vrij. Deze 9 holes (door)starttijd kan vooralsnog alleen door de Caddymaster voor gasten en leden worden geboekt.
 3. Overige zaken:
  a) Voor gastspelers met een geldig pasje van de Birdie Circle zijn maximaal 2 starttijden per uur beschikbaar, waarvan 1 te boeken op bloktijden van gasten van Gulbergen bv (zie 3.a) en 1 op bloktijden van leden van Golfclub De Gulbergen (zie 3.b);
  b) Groepen gastspelers groter dan 4 flights mogen door Gulbergen bv ook op/over de bloktijden van de vereniging worden geboekt.
 4. Melden
  a) Sprookjesbaan en Libellenbaan
  Alle spelers dienen zich tijdig te melden bij de Caddymaster zodat zij uiterlijk 10 minuten voor de starttijd op de tee van de starthole aanwezig zijn.
  Indien de Caddymaster afwezig is kan dit via Whatsapp/SMS naar telefoonnummer 06 – 23579080 (zie scorekaart).
  b) Old Course
  Spelers met een starttijd op de Old Course dienen zich vóór de eerste afslag te melden bij de Caddymaster via Whatsapp/SMS naar telefoonnummer 06 – 23579080 (zie scorekaart en het bord bij hole 1).
 5. Annuleren starttijd / No Show
  Indien, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van een gereserveerde starttijd, dan dient de speler deze zo spoedig mogelijk te annuleren, zodat andere spelers gebruik kunnen maken van de vrijgevallen starttijd.
  Tot maximaal 24 uur van tevoren kunnen leden zelf annuleren via de website golfdegulbergen.nl (E-Golf4U). Daarna kan dit alleen via de Caddymaster.
  Wanneer een speler niet annuleert ontstaat een ‘No Show’. Bij herhaling zullen Gulbergen BV en het Bestuur van de golfclub overleggen over mogelijke maatregelen.

Gulbergen BV en Bestuur Golfclub De Gulbergen
juni-2022