0492 - 592455 | keuze 2

De vraag naar metalen als grondstof voor nieuwe producten blijft onveranderd groot, terwijl het winnen van nieuwe metalen uit schaarse bronnen een steeds grotere impact heeft op het milieu en onze leefomgeving. Het recyclen van metaal is daarom een cruciale stap om het gebruik van grondstoffen te beperken en het milieu te ontzien. Bouwmans Metals signaleerde het belang van recycling van metalen al vroegtijdig en bedacht een innovatief sorteersysteem, waarbij verschillende metaalmixen met minimale inzet van machines en mensen worden opgewaardeerd tot waardevolle circulaire bouwstoffen. Inmiddels fungeert Bouwmans Metals op internationaal niveau als belangrijke schakel in de keten van metaalrecycling uit diverse afvalresiduen.