0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

S05a Winterregels

Waarom toepassing van de winterregeling?
De noodzaak van gebruiken van de winterregeling houdt verband met de groei en het herstelvermogen van het gras.

Beneden een temperatuur van ca. 10°C gedurende een langere periode stopt de groei van het gras en daarmee stopt ook het herstelvermogen van het gras.
Door de relatieve intensieve bespeling in de winterperiode op onze banen, bestaat er een grote kans op beschadigingen van het gras zodra de temperatuur gedurende een langere periode onder die ca. 10°C daalt. Dat geldt met name voor de greens maar zeker ook voor de fairways. Denk hier met name aan de geslagen divots op de fairways en de pitchmarks op de greens.
Er wordt dan ook niet voor niets een beroep op de spelers gedaan om deze beschadigingen direct te herstellen.
Natuurlijk herstel van deze beschadigingen kan pas weer plaatsvinden als de temperatuur gedurende een langere periode boven ca. 10°C zal blijven.
We zijn dan waarschijnlijk al wat verder in het voorjaar en dat is juist een periode waarin we weer graag op een bij voorkeur goede baan met prima greens en fairways willen golfen.
Om dat te bereiken moeten we tijdens de winterperiode dus zeer voorzichtig met het gras op de greens en de fairways omgaan. Vandaar dat er een winterregeling van toepassing is.
S05b Winterregels

  1. Plaatsen - 'Plaatsen' wil zeggen dat je de bal mag oppakken, schoonmaken en op een goede plek mag terugplaatsen. Dit mag uitsluitend op de fairway, dus niet in de rough.
  2. Ingebedde bal - Bij een ingebedde bal krijg je altijd een vrije drop. Dit geldt voor de hele baan, dus ook voor de rough, behalve wanneer je bal in een hindernis of bunker ligt. Daar gelden de specifieke regels van hindernissen en bunkers.
  3. Tijdelijk water - Als je bal in een plas ligt of als je in een plas moet staan om de bal te spelen, dan heb je recht op een vrije drop.
  4. Wintergreens - In de winter moeten de gewone greens soms gesloten worden om te voorkomen dat ze beschadigd worden. Dan worden de vlaggen op wintergreens gezet: alternatieve greens die minder mooi zijn dan gewone greens. Ligt jouw bal binnen een stoklengte van de hole dan hoef je niet uit te holen, maar je moet natuurlijk wel een slag bijtellen.
  5. IJs, hagel en sneeuw - Je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen en een laagje hagel of sneeuw op de green mag je wegvegen.
  6. Rijp en dauw - Rijp of dauw mag je niet wegvegen op de green.
  7. Bevroren hindernissen - Je mag proberen om een bal van het ijs te spelen.
  8. Baanregels – De baanregels / baanstatus (opteeёn/plaatsen, buggies en trolleys wel of niet op de paden) staan op de homepage van de website. We vermelden ze hier niet omdat ze - afhankelijk van de weersomstandigheden - regelmatig kunnen wijzigen.