0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

S12a ZoAc logo

Beste (toekomstige) deelnemers aan de ZoAc,

Start
De beoogde startdatum 28/4 zullen we waarschijnlijk niet gaan halen.
We gaan van start wanneer de terrassen open mogen en de horeca binnen (gedeeltelijk) weer open mag. Ook moet de avondklok verleden tijd zijn.
Aanvangsdatum en verdere data zullen op de site van golfclub de Gulbergen kenbaar gemaakt worden en zullen tevens via onze eigen nieuwsbrief naar de deelnemers worden gecommuniceerd.

Inschrijven en scores
De MyCaddy site is inmiddels opgeheven. We zijn op zoek naar alternatieven, waarbij we waarschijnlijk bij E-Golf4U uit zullen komen.
Over de nieuwe procedure voor aanmelden etc. wordt iedereen gemaild; deze zal ook mettertijd te vinden zijn op de site van golfclub de Gulbergen: Zomeravond Competitie

Nieuwe leden
We nodigen de nieuwe leden die interesse hebben om met de ZoAc op woensdag na 17.00 uur mee te gaan spelen graag uit om een mail te sturen naar: zoac@golfclubdegulbergen.nl,
Zij zullen dan rechtstreeks van de ZoAc nieuwsbrieven ontvangen.

Met sportieve golfgroet,
de ZoAc-commissie.