0492 - 592455 | keuze 2

S07a Rules 1

Per 1 januari 2023 vinden wijzigingen plaats. De wijzigingen, waar ieder die een qualifying kaart speelt mee te maken heeft, volgen hieronder.

* Regel 1.3c(4) Toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen.
Maak je meerdere overtredingen bij een ‘gebeurtenis’ dan krijg je -tot nu toe- voor elke aparte overtreding de bijbehorende straf.
Vanaf 1 januari krijg je maar één straf, maar wel de straf van de overtreding met de hoogste straf.

* Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole.
Je markeert je bal op de green, neemt deze op en vervangt hem door een andere bal (je hebt daar kennelijk een reden voor). Volgens regel 6.3b moet je met de originele bal verder spelen. Herstel je de fout niet dan krijg je vanaf 1 januari 2023 één strafslag. Je speelt vervolgens de hole uit met de vervangende bal.

Wanneer mag je de bal wel vervangen?
- Je speelt de bal en hij breekt in stukken. De slag telt niet en je speelt een andere bal van de oorspronkelijke plaats (Regel 4.2b)
- Tijdens het spelen raakt de bal beschadigd: ingesneden of gebarsten (niet gekrast of geschramd); in dat geval mag je de bal vervangen. Je plaatst de bal op de oorspronkelijke plaats. (Regel 4.2c)
- Elke keer dat je een bal dropt of plaatst, mag je de bal vervangen (Regel 14.3). Bij het terugplaatsen van een bal, mag je de bal niet vervangen (Regel 14.2a).

* Regel 11. Een bewegende bal raakt persoon of invloed van buitenaf
Nieuw: als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.
Wanneer de bal, gespeeld op de green een ander persoon of los obstakel (ook een bewegende bal) raakt, moet de bal worden teruggeplaatst. Je krijgt geen straf.

* Recht naar achteren ontwijken
Als de bal in een hindernis ligt, in een abnormale omstandigheid, onspeelbaar is, mag je de bal in een rechte lijn ontwijken. Je bepaalt een referentiepunt op deze lijn. Tot nu toe bepaalde je de dropzone (1 of 2 stoklengten) en dropte je de bal in de dropzone. Vanaf januari moet je deze bal droppen op de lijn. De bal mag dan rollen binnen een dropzone van een stoklengte.

* Het opnieuw spelen van een slag, wanneer dat is vereist
In een aantal gevallen (bijv. wanneer je hebt afgeslagen van buiten de afslagplaats of een slag doet van buiten de dropzone) moet je de bal spelen van de juiste plaats.
Doe je dat niet, dan speel je van de verkeerde plaats en soms met een significant voordeel.
Vanaf 1 januari telt de slag die je gedaan hebt wel en krijg je de algemene straf.

* De grootste regelwijzigingen vind je op deze pagina:
https://www.golf.nl/nieuws/2022/nov/0711-wijziging-golfregels