0492 - 592455 | keuze 2

S09a Golfballetje Gulbergen a

Wat is het algemeen gebied?
Hieronder wordt verstaan: de gehele baan, behalve
* De afslagplaats van de betreffende hole
* Alle hindernissen
* Alle bunkers
* De green van de betreffende hole.

Er zijn 8 verschillende situaties waarbij de bal bewogen kan zijn in het algemeen gebied; de goede oplossing is niet in alle gevallen dezelfde.

* Situatie 1. De bal is bewogen door de speler zelf, of door zijn uitrusting.
- Bij een proefswing
- Bij het grounden
- Per ongeluk met de voet
- Met opzet een stukje verplaatsen met je voet of je stok
Altijd terugplaatsen: één strafslag bijtellen
Plaats je de bal niet terug; speel je van de verkeerde plaats: twee strafslagen.

* Situatie 2: de bal is bewogen bij het identificeren.
Hoe nu te handelen. De procedure is:
- Je meldt je medespeler dat je de bal gaat identificeren
- Je markeert de plaats
- Je maakt de bal schoon voor zover nodig is
- Je plaatst de bal terug
- Je neemt je balmarker op en speelt de bal
Volg je deze procedure: geen strafslag; doe je dat niet: één strafslag.

* Situatie 3: De bal wordt bewogen bij het zoeken.
Als je bij het zoeken per ongeluk je bal beweegt:
- Terugplaatsen en je krijgt geen strafslag
- Speel je bal vanaf de plaats waar hij door de beweging terecht is gekomen: je speelt van de verkeerde plaats: twee strafslagen.

* Situatie 4. De bal wordt bewogen door het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp, een blaadje, een steen etc.
- Terugplaatsen en je krijgt één stafslag
- Speel je vanaf de plaats waar de bal stil komt te liggen: je speelt van de verkeerde plaats: twee strafslagen.

* Situatie 5: je wordt gehinderd door een los obstakel.
- Je neemt een los obstakel weg en je bal verrolt: terugplaatsen
- De bal ligt in/op een los obstakel: bal opnemen, het obstakel verwijderen en de bal op de plaats droppen.
Je krijgt geen strafslag. Plaats je niet terug of drop je op de verkeerde plaats: twee strafslagen.

* Situatie 6: De bal wordt opgenomen of bewogen door een invloed van buitenaf.
- De bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plaats of zo kort mogelijk bij de waarschijnlijke plaats; geen strafslag.
- Plaats je de bal ergens anders: de verkeerde plaats: twee strafslagen.

* Situatie 7: de bal is bewogen door een andere bal in het spel.

- De bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plaats: geen strafslag
- Speel je de bal van de plaats waar deze terecht is gekomen: je speelt van de verkeerde plaats: twee strafslagen
- Je flightgenoot speelt de bal op de plaats waar deze ligt.

* Situatie 8: de bal is bewogen door een natuurkracht: de wind of de zwaartekracht (op een helling).
- Spelen zoals hij ligt: geen strafslag
- 2 uitzonderingen:
1) Op de green: als je de bal had gemarkeerd en opgenomen en je plaatst de bal terug: beweegt hij dan door een natuurkracht: terugplaatsen: geen strafslag.
2) Als de bal is bewogen naar een ander deel van de baan (de oorspronkelijke plaats is in het algemeen gebied en door de wind rolt de bal in een bunker): terugplaatsen: geen strafslag.
Doe je dat niet: je speelt van de verkeerde plaats: twee strafslagen.

Conclusie: tijdens een ronde kom je vast een aantal keren een van deze situaties tegen; los je die niet op de juiste manier op, dan verzamel je heel wat strafslagen!
N.B. Regel 9 behandelt de situaties van een bewogen bal.