0492 - 592455 | keuze 2

Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er voor leden van de Golf Academy met baanpermissie, vrije golfers met baanpermissie, nieuwe leden en zij die al langer lid zijn met een handicap hoger dan 45, een inloopochtend gehouden. Men wordt hierbij begeleid door buddy's, die de nodige aanwijzingen geven v.w.b. golfregels en etiquette.

Tarief inloopochtend Old Course  
OC leden en leden grote baan: Gratis
Golf Academy leden met baanpermissie:   € 10,00
Baanpermissie leden met baanpermissie: € 10,00
Vrije golfers (handicap 46-54): Eerste 3 keer: € 10,00, daarna € 16,50 (winter) / € 22,00 (zomer)
Geregistreerde vrije golfers (HC 46-54): Eerste 3 keer: € 10,00, daarna € 16,50 (winter) / € 22,00 (zomer)
Graag gepast contant betalen. Melden om 08.45 (zomer) / 9.45 (winter) uur op de Old Course
  Zomer: 1 apr t/m 31 okt    -     Winter: 1 nov t/m 31 mrt

 

Iedere eerste zaterdag van de maand is er voor golfers met een handicap 36 tot 45 ook een inloopochtend op de Libellenbaan. We spelen hier 9 holes met per 2 golfers een buddy. 

Tarief inloopochtend Libellenbaan  
Leden grote baan: Gratis
Leden Old Course € 21,00 (winter) / € 25,00 (zomer)
Golf Academy leden met baanpermissie: Eerste 3 keer: € 15, daarna € 21,00 (winter) / € 28,00 (zomer)
Baanpermissie leden met baanpermissie: Eerste 3 keer: € 15, daarna € 21,00 (winter) / € 28,00 (zomer)
Vrije golfers (handicap 36-45): Eerste 3 keer: € 15, daarna € 21,00 (winter) / € 28,00 (zomer)
Geregistreerde vrije golfers (HC 36-45): Eerste 3 keer: € 15, daarna € 21,00 (winter) / € 28,00 (zomer)
Graag contant gepast betalen Melden om 08.45 (zomer) / 9.45 (winter) uur bij hole 10 Libellenbaan
  Zomer: 1 apr t/m 31 okt    -     Winter: 1 nov t/m 31 mrt

 

Na afloop is er een gezellig samenzijn in het clubhuis met een heuse prijsuitreiking.
Deze ochtend begint in de zomerperiode om 9.00 (tot 11.00 uur) en in de winterperiode om 10.00 uur (tot 12.00 uur).

Indien u hier gebruik van wilt maken, meldt u zich dan UITERLIJK een week voor de eerste zaterdag van de maand aan via onderstaande formulier.


Zoals u wellicht weet, wordt er veel aandacht geschonken aan de werving van nieuwe leden. Er loopt daarvoor een aantal acties. Dit in nauwe samenwerking met de Introductie Commissie.

Sinds ruim een jaar zijn we, in samenwerking met de beheer-maatschappij, bestuur en pro’s, begonnen met De Gulbergen Golfacademy met als doel het werven van nieuwe leden.

 

Wat houdt de Golfacademy eigenlijk in?

golfacademy 2Voor een bedrag van € 299 wordt het volgende geboden

 1. 18 lesuren (12 x 1,5 uur) in een groep van 4 personen
 2. 2 theorielessen
 3. 1 regelexamen
 4. Baanpermissie
 5. 10 x golfen met 50% korting
 6. Onder leiding van een buddy de baan in
 7. Meedoen aan de clubwedstrijden

Inmiddels hebben 18 (nieuwe) deelnemers de weg naar de Academy gevonden, dus mogelijk 18 potentiële nieuwe leden.
Binnenkort gaan zij met leden van de Introductie Commissie “de baan in”.

 

Wat doet de Introductie Commissie verder?

Op de eerste zaterdag van iedere maand kunnen de nieuwe leden, samen met een buddy (lid van onze vereniging) gedurende 9 holes op de Old Course met onze club kennis maken.
Na afloop drinken wij gezamenlijk een kopje koffie in ons restaurant. Er is voor diegenen die het beste resultaat gescoord hebben ook nog een prijsje.
In de winter, van november tot april, lopen wij vanaf 10.00 uur op de Old Course, in de andere periode starten wij om 9.00 uur.
Wij richten ons met dit initiatief met name op spelers met een handicap tussen de 36 en 54.

Gedurende deze ochtenden lopen de baanpermissieleden, inmiddels 8, ook met ons mee.

Op zaterdag 11 maart is er een “welkom-voor-nieuwe-leden-bijeenkomst”. Deze begint om 12.30 uur in de vergaderruimte van ons clubhuis.

Mocht u zelf interesse hebben deel te nemen aan de inloop-ochtenden, stuur dan een mail aan Jos Vermeer: jvermeer@on.nl Hij zal u dan een uitnodiging sturen om aanwezig te zijn op de Old Course.

Wist u van het bestaan van de introductiecommissie? Wij, Louise van de Vorst, Jos Vermeer en Fred Heering, zorgen iedere eerste zaterdag van de maand dat u kunt deelnemen aan een inloopochtend op de Old Course.

Voor alle nieuwe leden en overige leden organiseren wij een onderlinge wedstrijd over 9 holes, waarbij u begeleid wordt door een buddy, die u de nodige aanwijzingen geeft t.a.v. van spel en regels. Deelname kan, in de eerste plaats, door iedereen met een handicap hoger dan 36. Overigens zijn anderen ook van harte welkom. Soms is het wel eens goed om de regels nog eens onder begeleiding te toetsen.

Wij proberen u te brengen naar handicap 36 en tevens bestaat de mogelijkheid bij ons uw handicap 54 te halen, wanneer u die nog niet heeft.
Het gaat ons in de eerste plaats om de gezelligheid en plezier te krijgen in het golfspel in een ongedwongen setting.

Wanneer u interesse heeft een ochtend met ons mee te spelen, dan kunt u, u opgeven bij Jos Vermeer, vermeerjos@gmail.com.

U ontvangt dan, via hem, iedere maand een uitnodiging om met ons mee te doen.

Nogmaals u bent van harte welkom.

Wat kan de introductiecommissie voor u betekenen!

 • De introductiecommissie is er eigenlijk voor alle leden, maar in het bijzonder voor nieuwe leden en zij die nog een handicap hanteren van 54 of net daaronder (tot 36).
 • We verzorgen iedere eerste zaterdag van de maand om 9.00 uur op de Old Course een inloopochtend, waarbij u met twee of drie personen, onder begeleiding van een buddy 9 holes gaat lopen.
 • Tijdens het lopen van deze 9 holes zal de buddy u wijzen op regels en eventueel een advies kunnen geven n.a.v. de regels die van toepassing zijn. Let wel wij zijn geen pro’s, dus bemoeien ons niet met de aanwijzingen die u heeft ontvangen van uw pro.
 • Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn in het restaurant van de Hooghe Berg, zodat we onder het genot van een lekker kop koffie nader kennis kunnen maken met elkaar.
 • Wat wordt er van u verwacht: inschrijven is mogelijk d.m.v een e-mail bericht te sturen aan Jos Vermeer jvermeer@on.nl. U ontvangt dan van ons iedere maand een uitnodiging, tot dat u te kennen geen interesse meer te hebben.
 • Louise v.d. Vorst louisevandevorst@hotmail.com zorgt er voor dat er op de betreffende zaterdagen voldoende begeleiders zijn.
 • Welnu, heeft u interesse, meldt u zich dat bij Jos Vermeer.

N.B. nieuwe leden en leden met een baanpermissie die bij ons bekend zijn worden in ieder geval uitgenodigd, maar je weet maar nooit, dus meldt u zich.