0492 - 592455 | keuze 2

Wist u van het bestaan van de introductiecommissie? Wij, Louise van de Vorst, Jos Vermeer en Fred Heering, zorgen iedere eerste zaterdag van de maand dat u kunt deelnemen aan een inloopochtend op de Old Course.

Voor alle nieuwe leden en overige leden organiseren wij een onderlinge wedstrijd over 9 holes, waarbij u begeleid wordt door een buddy, die u de nodige aanwijzingen geeft t.a.v. van spel en regels. Deelname kan, in de eerste plaats, door iedereen met een handicap hoger dan 36. Overigens zijn anderen ook van harte welkom. Soms is het wel eens goed om de regels nog eens onder begeleiding te toetsen.

Wij proberen u te brengen naar handicap 36 en tevens bestaat de mogelijkheid bij ons uw handicap 54 te halen, wanneer u die nog niet heeft.
Het gaat ons in de eerste plaats om de gezelligheid en plezier te krijgen in het golfspel in een ongedwongen setting.

Wanneer u interesse heeft een ochtend met ons mee te spelen, dan kunt u, u opgeven bij Jos Vermeer, vermeerjos@gmail.com.

U ontvangt dan, via hem, iedere maand een uitnodiging om met ons mee te doen.

Nogmaals u bent van harte welkom.