0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place


Wat kan een golfer doen in geval van nood?

Bij grote (levensbedreigende) calamiteiten

BEL 112

Noem uw naam
Meld dat u bij Golfclub de Gulbergen in Nuenen / Mierlo bent
Adres: Heiderschoor 26 te Mierlo
Omschrijf de calamiteit.
Geef uw 06 nummer door
Waarschuw de marshal: 06 12 59 49 24
Meld de plaats waar u zich bevindt: bijv. hole 6 van de Libellenbaan.
Omschrijf de calamiteit
Meld dat u al 112 gebeld heeft.
Indien u een AED/Reanimatieopleiding heeft: verleen hulp en ga door tot er deskundige hulp komt.

Bij kleine ongevallen

Zoals bijvoorbeeld kneuzingen, verstuikingen, kleine wonden, tekenbeten etc.
Bel de marshal: 06 12 59 49 24
De marshal verleent de eerste hulp of als dat door hen niet mogelijk is zal hij er voor zorg dragen dat de patiënt die noodzakelijke hulp krijgt.