0492 - 592455 | keuze 2


Wat kan een golfer doen in geval van nood en onweer?


Bij onweer
Je bent zelf verantwoordelijk voor je veiligheid en dus voor het tijdig onderbreken van je golfronde.
Zo mogelijk worden signalen voor het onderbreken van het spel gegeven met een toeter:

 • Lang aangehouden toon: spel onmiddellijk onderbreken
 • 3 opeenvolgende tonen: spel onderbreken (hole mag nog worden uitgespeeld)
 • 2 korte tonen: het spel hervatten

Wat kun je doen?

 • Controleer altijd de weersvoorspellingen.
 • Als de tijd die verloopt tussen bliksem en donder minder is dan 10 seconden, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij (ca. 3 km) en moet je zo snel mogelijk een schuilplaats zoeken. Het aantal seconden tussen de bliksem en de donder delen door 3 is ongeveer het aantal kilometer dat de onweersbui van je verwijderd is.
 • Wacht niet af of er signalen worden gegeven!

Waar schuilen?

 • Sprookjes- en Libellenbaan
  shuilhut
  • Ter hoogte van green hole 1
  • Tussen hole 2 en 3
  • Tussen green 4 en afslag hole 6
  • Links bij green hole 14
  • Tussen green hole 15 en afslag hole 16
 • Old Course
  • Schuilhut bij tee hole 3
  • Schuilhut bij tee hole 6
  • Schuilhut bij parkeerplaats
 • Clubhuis
 • Toiletten bij hole 10
 • Auto

Wanneer je niet tijdig een schuilplaats kunt vinden?

 • Vermijd de rand van het bos, in het open veld alleenstaande bomen en de waterhazards.
 • Steek géén paraplu op.
 • Laat je golfkar en clubs elders staan
 • Houd geen club in je hand
 • Blijf op minimaal 3 meter afstand van metalen masten en/of afrasteringen.
 • Hurk neer in open veld en zet de voeten zo dicht mogelijk bij elkaar (contact met de grond zo klein mogelijk maken).
 • Blijf niet in groepjes bij elkaar staan.
 • Ga niet plat op de grond liggen.

In geval van nood:

Bij grote (levensbedreigende) calamiteiten:    BEL 112

 • Noem je naam
 • Meld dat u bij Golfclub de Gulbergen in Nuenen / Mierlo bent
  Adres: Heiderschoor 26 te Mierlo
 • Omschrijf de calamiteit.
 • Geef uw 06 nummer door
 • Waarschuw de marshal: 06 12 59 49 24
  • Meld de plaats waar u zich bevindt: bijv. hole 6 van de Libellenbaan.
  • Omschrijf de calamiteit
  • Meld dat u al 112 gebeld heeft.
  • Indien u een AED/Reanimatieopleiding heeft: verleen hulp en ga door tot er deskundige hulp komt.

Bij kleine ongevallen
Zoals bijvoorbeeld kneuzingen, verstuikingen, kleine wonden, tekenbeten etc.
Bel de marshal: 06 12 59 49 24
De marshal verleent de eerste hulp of als dat door hen niet mogelijk is zal hij er voor zorg dragen dat de patiënt die noodzakelijke hulp krijgt.