0492 - 592455 | keuze 2


Alle Banen Lidmaatschappen (Onder voorbehoud)

  Speelrecht Contributie NGF   
  2022 2022 2022  
Volwassen lid € 1181,00 € 35,00 € 19,00 Excl. kortingsregeling
82+ lid € 820,00 € 35,00 € 19,00  
Jeugdlid
t/m 20 jaar
€ 204,00 € 35,00 € 9,00  
Juniorlid
21 t/m 30 jaar
€ 231,00 € 35,00 € 19,00  
Lid Businessclub   € 35,00 € 19,00  
Nieuwe leden, jeugdlid uitgezonderd, betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Beperkt Speelrecht Sprookjes-/Libellenbaan (Onder voorbehoud)

 Alleen voor nieuwe leden

  Speelrecht Contributie NGF  Opmerking
  2022 2022 2022    
Proeflid A
(VPA)
€ 615,00 € 35,00 € 19,00 Max 3 jaar 
Proeflid B
(VPB)
€ 615,00 € 35,00 € 19,00 Max 3 jaar 
VOM 30-45 € 441,00 € 35,00 € 19,00 Inschrijven is niet meer mogelijk
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Old Course Lidmaatschappen (Onder voorbehoud)

  Speelrecht Contributie NGF  Opmerking
  2022 2022 2022    
Volwassen lid € 508,00 € 35,00 € 19,00  
Twilight time € 333,00 € 35,00 € 19,00 Inschrijven niet meer mogelijk
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Overige Lidmaatschappen (Onder voorbehoud)

  Totaal Contributie NGF  Administratiekosten
  2022 2022 2022 2022
Medisch lid € 53,50 € 35,00 € 19,00  
Handicapregistratie Volwassen € 63,00   € 19,00 € 44,00
Handicapregistratie Jeugd € 53,00   € 9,00 € 44,00
Deelnemer cursus club hcp 54 € 73,00   € 19,00 € 54,00
Golfacademy € 299,00