0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place


Alle Banen Lidmaatschappen

  Speelrecht Contributie NGF   
  2021 2021 2021  
Volwassen lid € 1150,00 € 35,00 € 19,00 Excl. kortingsregeling
82+ lid € 799,00 € 35,00 € 19,00  
Jeugdlid
t/m 20 jaar
€ 199,00 € 35,00 € 9,00  
Juniorlid
t/m 30 jaar
€ 225,00 € 35,00 € 19,00  
Lid Businessclub   € 35,00 € 19,00  
Nieuwe leden, jeugdlid uitgezonderd, betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Beperkt Speelrecht Sprookjes-/Libellenbaan

Alleen voor nieuwe leden

  Speelrecht Contributie NGF  Opmerking
  2021 2021 2021    
Volwassen lid (VOF)
2 dagen p/w
€ 899,00 € 35,00 € 19,00
Proeflid A
(VPA)
€ 599,00 € 35,00 € 19,00 Max 3 jaar 
Proeflid B
(VPB)
€ 599,00 € 35,00 € 19,00 Max 3 jaar 
VOM 30-45 € 430,00 € 35,00 € 19,00 Inschrijven is niet meer mogelijk
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Old Course Lidmaatschappen

  Speelrecht Contributie NGF  Opmerking
  2021 2021 2021    
Volwassen lid € 495,00 € 35,00 € 19,00  
Twilight time € 325,00 € 35,00 € 19,00 Inschrijven niet meer mogelijk
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Overige Lidmaatschappen

  Totaal Contributie NGF  Administratiekosten
  2021 2021 2021 2021
Medisch lid € 53,50 € 35,00 € 19,00  
Handicapregistratie Volwassen € 63,00   € 19,00 € 44,00
Handicapregistratie Jeugd € 53,00   € 9,00 € 44,00
Deelnemer cursus club hcp 54 € 73,00   € 19,00 € 54,00
Golfacademy € 299,00