0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Regels omtrent het Medisch Lidmaatschap

Aanvraag Medisch Lidmaatschap:

 • Een lid dat om medische redenen tenminste een half jaar niet kan spelen kan in aanmerking komen voor het medisch lidmaatschap
 • Het medisch lidmaatschap kan op elk moment worden aangevraagd bij de ledenadministratie, die de aanvraag beoordeelt.
 •  De aanvraag moet onderbouwd zijn met een toelichting door de aanvrager en met bewijsstukken die de toelichting ondersteunen. Na beoordeling en beslissing worden alle stukken direct vernietigd. De registratie van het (medisch) lidmaatschap door de ledenadministratie in e-Golf4U geldt als bewijs dat de aanvraag, met toelichting en bewijsstukken, is beoordeeld. 
 • Indien de aanvraag (met toelichting en bewijsstukken) voor de ledenadministratie onvoldoende duidelijkheid biedt om een beslissing te kunnen nemen, wordt de aanvraag nader beoordeeld door het bestuur en Gulbergen B.V. gezamenlijk. Daarbij kan in bijzondere gevallen aan de aanvrager worden verzocht om een medische verklaring te overleggen van een door het bestuur aan te wijzen onafhankelijke arts. De kosten daarvan worden betaald door de vereniging.
 • Indien de beslissing (van ledenadministratie dan wel bestuur/Gulbergen B.V.) op de aanvraag negatief is, kan de aanvrager bezwaar aantekenen tegen de beslissing middels het overleggen van een medische verklaring van een zelf te kiezen onpartijdige arts, op kosten van de aanvrager. Indien dat alsnog leidt tot een positieve beslissing worden de kosten van de arts aan de aanvrager vergoed door de vereniging.

Beperkingen medisch lidmaatschap:

 • Een medisch lid heeft geen speelrecht
 • Een medisch lid mag gedurende het medisch lidmaatschap maximaal 3 x op Greenfee spelen. Na 3x spelen is het niet meer mogelijk om een starttijd te boeken, hetgeen door de caddymasters wordt bijgehouden.
 • Een medisch lid kan niet deelnemen aan wedstrijden

Aanvang medisch lidmaatschap:

 • Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de aanvraag met toelichting en bewijsstukken, maar op zijn vroegst op de 1e van de volgende maand.
 • De bagtag dient te worden ingeleverd

Bij de start van het nieuwe golfseizoen:

 • Het medisch lid betaalt wel de NGF- en clubcontributie, maar geen speelrecht.

Gedurende het golfseizoen:

 • Als het medisch lidmaatschap gedurende het lopende verenigingsjaar voor 1 september in gaat, wordt het al betaalde speelrecht voor de nog resterende kalendermaanden vanaf het begin van het medisch lidmaatschap, terugbetaald.
 • Met andere woorden: indien het medisch lidmaatschap ingaat op of na 1 september vindt geen restitutie plaats over de resterende maanden van het lopende verenigingsjaar.

Permanent medisch lidmaatschap:

 • Medische leden die gedurende langere tijd lid zijn van de vereniging en waarvan niet te verwachten is dat ze, vanwege hun gezondheidsgesteldheid, nog terug zullen keren naar een normaal lidmaatschap kunnen voor een permanent medisch lidmaatschap in aanmerking komen.
 • Dit ter beoordeling van het bestuur;

Beëindiging medisch lidmaatschap:

 • Verzoek hiertoe dient men schriftelijk te richten aan de ledenadministratie
 • Het medisch lidmaatschap vervalt met ingang van de 1e van de daaropvolgende maand
 • Men kan weer spelen nadat het speelrecht over de resterende maanden van het lopende jaar is betaald.

Vraag een medisch lidmaatschap van Golfclub De Gulbergen aan via onderstaand formulier.

Sleep en drop bestanden hier of Browse