Proeflidmaatschap

Proeflidmaatschap voor niet-leden (€ 778,50)

 • Instap gedurende het jaar is mogelijk op ieder gewenst moment van het jaar per de eerste van de maand. Bij een gedeelte van het jaar (hele maanden) betaalt u een proportioneel deel van het speelrecht;
 • u wordt persoonlijk proeflid van Golfclub De Gulbergen;
 • speelrecht op Alle Banen tot 31 december van het betreffende jaar waarin u proeflid wordt;
 • korting op het speelrecht bedraagt € 200;
 • u betaalt als proeflid geen entreegeld (pas wanneer u besluit na proeflid definitief lid te worden, dan betaalt u het entreegeld van € 185 met ingang van 1 januari van het volgende jaar);
 • u kunt zich inschrijven voor (qualifying) clubwedstrijden;
 • via uw lidcode kunt u scorekaarten invoeren in de zuil/ halcomputer;
 • u heeft geen stemrecht op de algemene ledenvergadering;
 • vóór 1 november van het verenigingsjaar moet u kenbaar maken of u definitief lid wilt worden van Golfclub De Gulbergen;
 • als u geen lid wilt wordt per 1 januari van het volgende verenigingsjaar vervalt het proeflidmaatschap automatisch;
 • een proeflidmaatschap kan slechts éénmaal worden aangegaan en geldt niet voor bestaande leden. Oud-leden kunnen alleen een proeflidmaatschap aangaan als zij in de voorafgaande drie jaren geen lid zijn geweest van Golfclub De Gulbergen;
 • er kunnen maximaal 40 proefleden per jaar worden toegelaten;
 • Lidmaatschap met volledig speelrecht

AANMELDEN PROEFLIDMAATSCHAP