Klik HIER voor de data golf theorielessen en golf theorie-examens

Handicap & Regelcie

De voornaamste taak van de Handicap en Regelcommissie(HARECO) is het bevorderen van de regelkennis van de leden en het laten naleven daarvan.

Zij verzorgt hiertoe regelmatig regelavonden. De commissie geeft voorlichting aan de leden over de regels, waarvan de kennis nodig is voor het verkrijgen van een handicap. Zij neemt leden en zogenaamde vrije golfers het NGF-regelexamen af.

De Hareco verzorgt de handicapregistratie van de leden en de bij de Gulbergen geregistreerde vrije golfers en ziet mede toe op de qualifyingcondities van de baan.De instructie regelgeving en de examinering van de jeugd vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie.

 


 • Hein van Gerwen

  Hein van Gerwen

  Voorzitter
 • Eugene Cloine

  Eugene Cloine

  Lid
 • Sjors v.d. Tillaar

  Sjors v.d. Tillaar

  Lid
 • Wim Harbers

  Wim Harbers

  Lid

 Bescherming jonge bomen 1

Op onze baan worden, zoals op veel banen, boompjes en jonge aanpl...

Buiten de baan

Er zijn nogal wat discussies over “buiten de baan (out of bounds)”...

Bunker 1

Volgens de definitie (blz. 31 in Golfregels) is een bunker een hi...

Bunker 2

Sinds kort hebben we op hole 5 SB en op hole 11 LB halve potbunke...

De afslag

Iedereen heeft natuurlijk het regelboekje 2012 – 2015. Regel 11 g...

De waterhindernis 1

Zie Regel 26 van de golfregels 2012-2015.

We kennen de gewone wa...

De Waterhindernis 2

Zie Regel 26 van de golfregels 2012-2015.

Er zijn een paar react...

De waterhindernis 3

Op verzoek een nadere toelichting op de waterhindernis met gele p...

Etiquette

Er zullen mensen zijn, die nu denken dat dit gaat worden: “Hoe he...

Golfregels per 1 januari 2016

De gewijzigde regels ingaande 1 januari 2016

Lange putters (word...

Hoogspanningsmasten

Na vele discussies met deskundigen en de NGF is het volgende besl...

Invullen scorekaarten

Een paar zaken die u eigenlijk wel weet, maar toch nog even verme...

Losse flodders

Losse flodders, die natuurlijk terug te voeren zijn op de regels,...

Sprookjesbaan hole 2 en hole 3

De etiquette op deze twee holes wijkt natuurlijk niet af van de e...

Vaste obstakels 1: “het pad”

Verharde paden zijn vaste obstakels, tenzij een plaatselijke rege...

Vaste obstakels 2: “het huisj...

Je bal komt ongelukkig tegen het huisje op hole 10 libellenbaan a...

Vaste obstakels 3

In vaste obstakels 1 en 2 zijn resp. “het pad”en “het huisje”beha...