Verbeteringen van de golfbanen

Onlangs hebben de clubleden Marinus Jansen en René Coolen een lijvig rapport (13 pagina’s) van bevindingen opgeleverd, met daarin een inventarisatie van potentiele verbeteringen van de golfbanen. Marinus en René hebben de golfbanen zo ver als mogelijk beoordeeld als ‘buitenstaander’, en - geïllustreerd met foto‘s – in korte beschrijvingen aangegeven wat er beter zou kunnen.

Het rapport onderscheidt drie aspecten: de omgeving van de banen (entree, clubhuis, etc.), de golfbaan zelf (per hole gespecificeerd), en enkele zaken die naar hun idee wenselijk zijn. Het complete overzicht omvat 73 verbeterpunten, variërend van noodzakelijk tot belangrijk of raadzaam.

Ook is er in het rapport aangegeven hoe de nodige verbeteracties uitgevoerd kunnen worden: door vrijwilligers (eventueel met wat professionele hulp), of door vakmensen (de greenkeepers of inhuur). Ten slotte is aangeduid wat de kosten zijn (beperkt, kleine investering of kostbaar).

Marinus maakt nog een overzicht van de inventarisatie, waarmee per soort werk (bijvoorbeeld schilderwerk, schoonmaken/ opruimen, grondwerk, reparaties) kan worden geclusterd, en de uitvoering kan worden uitgestippeld.

Het zal duidelijk zijn dat de gerichte verbeteracties in gang moeten worden gezet, en dat realisatie enige tijd duurt. Zaken die in samenwerking met vrijwilligers onmiddellijk opgelost kunnen worden zullen worden gecoördineerd door Marinus, René en Marcel Voskens (assistent-manager Golf De Gulbergen).

Voor de ingrijpende en kostbare verbeteracties ligt het iets gecompliceerder. De jaarplanning van de Beheermaatschappij is altijd onder voorbehoud van budget (begroting), weersomstandigheden en beschikbare tijd. Het reguliere golfbaanonderhoud heeft voorrang op de aanpassingen. Het is daarom onmogelijk om van de professionele werkzaamheden een reële tijdsindeling te communiceren. Het is onvermijdelijk dat u soms (onaangenaam) zult worden verrast door verbeteractiviteiten in en rond de baan.