Een gat, gegraven door een holgravend dier

In de 'definities' is een holgravend dier gedefinieerd als “een dier dat een hol graaft om in te wonen of te schuilen”, zoals een konijn, mol, bosmarmot, grondeekhoorn of salamander.
Hier volgen een drietal situaties met een dergelijk gat.

holgravend dier1.
Aan de rand van bunkers wordt vaak door dieren gegraven; op hole 3 van de Sprookjesbaan was laatst een hol gegraven dat doorliep onder de rough. De bal, met zekerheid neer gekomen in de bunker, was aanvankelijk niet vindbaar. Toch werd de bal binnen 5 minuten gevonden diep in dat hol. De bal is uiteraard niet speelbaar.
De bal ligt in dit geval niet in de bunker (zie definitie 'bunker') en mag dus gedropt worden volgens regel 25 1-b.

2.
De bal rolt in een door een holgravend dier gegraven hol op korte afstand van 'buiten de baan grens'.
Het hol loopt onder grens door buiten de baan. De bal is tot stilstand gekomen in het gedeelte van het hol dat buiten de baan ligt.
De bal ligt dan buiten de baan; de grens van buiten de baan loopt namelijk loodrecht omhoog en omlaag. De speler moet de bal, met één strafslag, spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijk bal het laatst werd gespeeld (regel 27 1-b).

3.
Het kan ook omgekeerd: de opening van het hol ligt buiten de baan en het hol loopt door tot onder de baan. Je stelt vast dat de bal in het hol gerold is en stil ligt binnen de grens onder de baan.
De bal ligt dus binnen de baan. De bal droppen, zonder strafslag, binnen een clublengte van het punt direct boven de positie van de bal in het hol, niet dichter bij de hole.

Bescherming jonge bomen 1

Op onze baan worden, zoals op veel banen, boompjes en jonge aanpl...

Buiten de baan

Er zijn nogal wat discussies over “buiten de baan (out of bounds)”...

Bunker 1

Volgens de definitie (blz. 31 in Golfregels) is een bunker een hi...

Bunker 2

Sinds kort hebben we op hole 5 SB en op hole 11 LB halve potbunke...

De afslag

Iedereen heeft natuurlijk het regelboekje 2012 – 2015. Regel 11 g...

De waterhindernis 1

Zie Regel 26 van de golfregels 2012-2015.

We kennen de gewone wa...

De Waterhindernis 2

Zie Regel 26 van de golfregels 2012-2015.

Er zijn een paar react...

De waterhindernis 3

Op verzoek een nadere toelichting op de waterhindernis met gele p...

Etiquette

Er zullen mensen zijn, die nu denken dat dit gaat worden: “Hoe he...

Golfregels per 1 januari 2016

De gewijzigde regels ingaande 1 januari 2016

Lange putters (word...

Hoogspanningsmasten

Na vele discussies met deskundigen en de NGF is het volgende besl...

Invullen scorekaarten

Een paar zaken die u eigenlijk wel weet, maar toch nog even verme...

Losse flodders

Losse flodders, die natuurlijk terug te voeren zijn op de regels,...

Sprookjesbaan hole 2 en hole 3

De etiquette op deze twee holes wijkt natuurlijk niet af van de e...

Vaste obstakels 1: “het pad”

Verharde paden zijn vaste obstakels, tenzij een plaatselijke rege...

Vaste obstakels 2: “het huisj...

Je bal komt ongelukkig tegen het huisje op hole 10 libellenbaan a...

Vaste obstakels 3

In vaste obstakels 1 en 2 zijn resp. “het pad”en “het huisje”beha...