De waterhindernis 4

Laterale waterhindernis

Een nadere toelichting op optie 5, (cirkelen) op de laterale waterhindernis. 

laterale waterhindernisDe opties 1, 2, 3 en 4 zijn toegelicht in “Hoe hoort het eigenlijk”, “De waterhindernis 2”.
Bij optie 5 bepaal je een punt (5) op de grens aan de overzijde van de laterale waterhindernis, gecirkeld om de vlag. Vanuit dit punt mag je binnen twee stoklengten de bal droppen. Dit kan alleen als aan de overzijde van de laterale waterhindernis ook rode paaltjes staan.
Je mag niet over grond buiten de waterhindernis cirkelen. (Dus geen tweede punt kiezen boven optie 5).

Zie Regel 26 van de golfregels per 1-1-2016.

 

Voorbeeld hole 11 Libellenbaan

hole 11Er is afgeslagen op de gele tee. De bal gaat helaas niet recht vooruit, maar gaat bij punt A over de grens van de laterale waterhindernis. De bal gaat vervolgens weer over de grens, B, van de waterhindernis om vervolgens bij punt C definitief in de waterhindernis te verdwijnen.
Regel 26-1c (i) (blz 114) zegt dat je een bal mag droppen uitgaande van de plaats waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste. Dit is dus punt C, en NIET punt A.
Nu is punt C op hole 11 nogal omgeven door bomen, die de richting naar de green blokkeren. Maar optie 5 bovenstaand en toegelicht in “waterhindernis 2” kan ons hier geweldig van pas komen. Volgens regel 26-1c (ii) heeft punt D dezelfde status als punt C. Punt D is gecirkeld om de vlag, naar de overkant van het water.
Hoera ! Hier hebben we geen last van bomen. We mogen hier binnen 2 stoklengten de bal droppen.

Bescherming jonge bomen 1

Op onze baan worden, zoals op veel banen, boompjes en jonge aanpl...

Buiten de baan

Er zijn nogal wat discussies over “buiten de baan (out of bounds)”...

Bunker 1

Volgens de definitie (blz. 31 in Golfregels) is een bunker een hi...

Bunker 2

Sinds kort hebben we op hole 5 SB en op hole 11 LB halve potbunke...

De afslag

Iedereen heeft natuurlijk het regelboekje 2012 – 2015. Regel 11 g...

De waterhindernis 1

Zie Regel 26 van de golfregels 2012-2015.

We kennen de gewone wa...

De Waterhindernis 2

Zie Regel 26 van de golfregels 2012-2015.

Er zijn een paar react...

De waterhindernis 3

Op verzoek een nadere toelichting op de waterhindernis met gele p...

Etiquette

Er zullen mensen zijn, die nu denken dat dit gaat worden: “Hoe he...

Golfregels per 1 januari 2016

De gewijzigde regels ingaande 1 januari 2016

Lange putters (word...

Hoogspanningsmasten

Na vele discussies met deskundigen en de NGF is het volgende besl...

Invullen scorekaarten

Een paar zaken die u eigenlijk wel weet, maar toch nog even verme...

Losse flodders

Losse flodders, die natuurlijk terug te voeren zijn op de regels,...

Sprookjesbaan hole 2 en hole 3

De etiquette op deze twee holes wijkt natuurlijk niet af van de e...

Vaste obstakels 1: “het pad”

Verharde paden zijn vaste obstakels, tenzij een plaatselijke rege...

Vaste obstakels 2: “het huisj...

Je bal komt ongelukkig tegen het huisje op hole 10 libellenbaan a...

Vaste obstakels 3

In vaste obstakels 1 en 2 zijn resp. “het pad”en “het huisje”beha...