Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Aankomend seizoen krijgen onze greenkeepers hulp van een GPS gestuurde fairwaymaaier. Deze maaier is volledig automatische en heeft geen bestuurder nodig.

De maaipatronen worden dynamisch berekend op basis van het te maaien oppervlak en het omliggende werkgebied. Deze wordt eenmalig ingesteld door langs de rand van deze gebieden te rijden. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkbreedte, de gewenste maairichting, de draaicirkel van de machine en de ruimte waarin mag worden gekeerd.

Na het berekenen van de maaipatronen wordt de maaier op het startpunt gezet en vervolgens gaat alles automatisch: rijden, sturen, heffen, zakken, gas geven, enzovoorts.