Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Golfbaanonderhoud is méér dan maaien alleen. Het in perfecte conditie brengen en houden van een golfbaan vergt speciale aandacht voor een groot aantal werkzaamheden die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Daarnaast heeft een golfbaanbeheerder oog voor detail en zoekt hij constant naar verbeterpunten.

Kleine wijzigingen en correcties in de golfbaan zijn soms nodig ter verhoging van de speelsnelheid. Bijvoorbeeld worden baanmarkeringen wel eens weggenomen en (tegen de gedragsregels) niet teruggeplaatst; herstel is dan noodzakelijk. Soms zijn aanpassingen nodig ter verbetering van de veiligheid, zoals het plaatsen van een waarschuwingsbord waarmee het spelen van de Sprookjesbaan hole 2 via de fairway van hole 3 wordt ontmoedigd. En soms ook zijn veranderingen het gevolg van efficiënt golfbaanbeheer. Zoals bijvoorbeeld het gedeeltelijk dempen van de watergang op de Libellenbaan, hole 10.

 

Greppel hole 10


In 1995 liep de Hooidonkse Beek (een zijbeek van de Dommel) nog over de huidige Libellenbaan hole 10, met een oversteek met brug over de waterloop. Al heel snel daarna is de brug verwijderd en is de beek gedeeltelijk gedempt. De laatste jaren is de beek geen onderdeel meer van de waterhuishoudkundige infrastructuur.

Greppel 10 Golf De GulbergenGreppel hole 10 golf de gulbergen


De (diepe maar relatief smalle) afwateringsgreppel die nog rest uit de beginperiode – links en rechts van de knik in de fairway – blijkt erg lastig te onderhouden. Het schoonhouden vergt aangepaste werkmethoden en zware graafmachines die veel werkschade veroorzaken. Er is daarom besloten om watergang op hole 10 nog verder te dempen.


Aan de rechterkant van de fairway verdwijnt de greppel helemaal, aan de linkerkant verdwijnt de greppel gedeeltelijk. De Baancommissie overweegt de alternatieve oplossingen om de moeilijkheidsgraad van hole 10 in stand te houden.

De Baancommissie beoordeelt voortdurend of de mutaties in de inrichting van de golfbaan zodanig zijn dat NGF her-rating volgens de regels van het USGA Course Rating Systeem noodzakelijk is.