Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Een golfbaan kan erg mooi zijn en vooral heel natuurlijk aan doen. Je denkt misschien: lekker makkelijk, geen onderhoud, alles gaat vanzelf, zoals in een ‘wilde tuin’. Maar een wilde tuin is geen sprookjestuin. Als je aan een wilde tuin met al zijn diversiteit aan planten en struiken niets doet, zou deze binnen 1 tot 2 jaar totaal overwoekerd zijn door de meest dominante soorten. Van de diversiteit is dan al snel niet veel meer over.

Dat een golfbaan geen regie nodig heeft is ook een sprookje. Een bepaalde mate van regie blijft altijd nodig, bijvoorbeeld om de paden begaanbaar te houden en de meest dominante vegetatie en invasieve exoten niet al te veel speelruimte te geven. Met bomen is het niet anders.

 

Bomen gekapt

Bomen rooienOok het bomenbestand moet je af en toe een beetje organisatorisch ‘opschudden’. Regie houden en het alert volgen van de ontwikkelingen zijn van levensbelang voor een duurzaam bomenbeheer. Op hole 5 van de Old Course zijn met groot materieel en met de hulp van gespecialiseerd personeel een fors aantal bomen gekapt. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het vellen of rooien van bomen soms noodzakelijk is. De ‘houdbaarheidsdatum’ van bomen is vaak heel beperkt. Soms zijn ze verzwakt door ziekten en plagen of bliksemschade, en dreigden ze om te vallen. Het spreekt voor zich dat ongezonde (vooral zuilvormige) bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid beter op voorhand kunnen worden verwijderd. Sommige boomziekten kunnen zich ook verspreiden en daarmee de groei van andere bomen belemmeren. Bomen worden soms te hoog, staan ze aaneengesloten te dicht bij elkaar en vormen zo hinder voor de bovengrondse ruimte (onvoldoende lichttoetreding op fairway en green). De bomen zijn niet altijd inheems of streekeigen plantgoed en hebben dan geen de landschappelijke natuurwaarde.

 

Hekwerk herplaatst

Hoe vreemd het ook klinkt, soms is de natuur erbij gebaat dat er bomen worden gekapt. Tussen hole 5 Old Course en het aangrenzende bosperceel zal een nieuwe afrastering worden geplaatst.