Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

In het nieuwsbericht ‘Greppel hole 10’ (klik hier voor het bericht elders op de website) is aangekondigd dat er een alternatief gezocht zou worden voor het gedeeltelijk dempen van de afwateringsgreppel op hole 10 van de Libellenbaan. Om de moeilijkheidsgraad van de hole in stand te houden moest er een gelijkwaardig obstakel worden gecreëerd.

waste area golf de gulbergen hole 10Dat obstakel is nu aangelegd in de vorm van een zogenaamde ‘waste-area’. Omdat deze term niet wordt genoemd in de Golfregels (Deel II – Definities), is een toelichting noodzakelijk.

Waste-area of waste-land is grond op de golfbaan wat doelbewust niet bedekt is met gras en geen 'hindernis' is. waste area golf de gulbergenHet is dus géén bunker, het is ook niet aangemerkt als
Grond in bewerking (GUR). Waste-area komt ook voor onder benamingen als ‘Transition area’ of ‘Sandy waste’. In huis-tuin-en-keuken-Nederlands: het is een zanderig stukje golfbaan. Meestal is alleen ingebracht zand aanwezig, maar waste-area kan ook bestaan uit natuurlijk aanwezige aarde of stuifzand.

De functie van waste-area kan vanuit twee invalshoeken worden bekeken: vanuit het spel of vanuit het ontwerp, de aanleg en inrichting. Met betrekking tot het spel is het bedoeld als de verhoging van de strategische attractiviteit van de hole. Waste-area is niet wijdverbreid op Nederlandse golfbanen, maar zeker ook geen zeldzaamheid in de golfbaanarchitectuur.

 

Het verschil tussen een bunker en waste-area.


Een bunker is een hindernis bestaande uit een bewerkt stuk grond, vaak een kuil, waar gras of aarde uit is verwijderd en vervangen door zand of iets dergelijks. In de definitie is bewerkt het kernwoord. Waste-area is nou juist een onbewerkte, natuurlijk voorkomende omgeving. Het gebied is opzettelijk niet (of nauwelijks) gecultiveerd of geprepareerd terrein, met spontane begroeiing.

 

De Golfregels

Als een golfbal in een bunker terecht is gekomen bestaan er twee soorten regels: de spelregels en de etiquetteregels. Voor een golfbal in waste-area zijn er geen regels. In waste-area mogen golfers – voor ze een slag naar een bal doen – dus dingen doen die verboden handelingen zijn in een echte bunker, zoals met de golfclub de grond aanraken tijdens het adresseren. Waste area is, wat de regelgeving betreft, alleen maar ‘door de baan’ (definitie: het gehele gebied van de baan, behalve de afslagplaats, de green en alle hindernissen).

 

De bal spelen zoals hij ligt

Voor een goede score op hole 10 is het beter de strategisch (lees: lastig) gesitueerde waste-area te mijden, maar dat was met afwateringsgreppel ook al het advies. Wanneer de bal er toch in terechtkomt, is het handig om te spelen alsof het hoge en dikke rough is. Het is niet toegestaan voor de spelers om een golfbal die in waste-area is beland ‘beter’ speelbaar neer te leggen. Men moet de bal spelen zoals hij ligt. Als tijdens het zoeken de bal beweegt, krijgt de speler een strafslag.