Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Woensdag 22 augustus, goed doelwedstijd heren senioren

Eén keer per jaar schenkt de Heren Senioren Commissie aandacht aan een stichting die zich bezighoudt met een goed doel. Dit jaar is de keuze gevallen op Stichting Nuenen-Guatemala.

De Goed Doelwedstrijd wordt gehouden op woensdag 22 augustus. Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen en prijsjes te winnen. 

Tot nog toe was de Goed Doelwedstrijd een garantie voor een grote opkomst en een gezellige dag.
Het inschrijfgeld is, € 8,00. Dit is een echter wel een “vrijwillige” bijdrage. Het mag dus ook € 10 zijn. (Dat is wat makkelijker in verband met het wisselgeld). 

De opbrengst komt volledig ten gunste van het goede doel en wordt tijdens de prijsuitreiking overhandigd aan een bestuurslid van de Stichting Nuenen-Guatemala. 

Deelname voor alle 50+ Heren van De Gulbergen

De wedstrijd staat open voor alle 50+ Heren (dus ook niet-leden van de Heren Senioren Commissie). Leden van Golfclub De Gulbergen die (nog) geen lid zijn van de Heren Senioren betalen € 18,00 inschrijfgeld voor deze wedstrijd. Hiervan gaat € 8,00 naar het goede doel. Met de resterende € 10,00 is het lidmaatschap voor het tweede halfjaar voldaan. 

Voor deze niet leden is dit een unieke kans om onze onvolprezen woensdag mee te maken en prijzen te winnen. 

Old Courseleden betalen € 33,00 (€ 8,00 voor het goede doel, € 25,00 voor de greenfee SB/LB)

Wedstrijdvorm

De wedstrijdvorm is greensome met stableford handicapverrekening. 
Een korte uitleg hierbij. Een flight bestaat uit twee teams van ieder twee personen. Op elke hole slaan beide teamleden af. Dan (dus vóór de tweede slag) moet er gekozen worden met welke bal de teamleden om-en-om de hole uitspelen. Bij inschrijving graag opgeven wie uw teamgenoot is. 
U kunt zich ook gewoon als “eenling” inschrijven. De teamsamenstelling wordt dan door ons verzorgd.

Minimaal 72 inschrijvingen op 15 augustus

Als er 72 inschrijvingen zijn, wordt er gestart in shotgun. NIEUW dit jaaris dat deze 72 inschrijvingen één week vóór de wedstrijdbekend dienen te zijn. Dus de peildatum is 15 augustus.

Bij voldoende inschrijvingen beginnen we allemaal op hetzelfde tijdstip en zijn we ongeveer tegelijkertijd binnen. De wedstrijd begint om 11.00 uur. Ophalen van de scorekaart is op de speeldag, woensdag de 22e, mogelijk tussen 09.30 en 10.00 uur. Dit om alles in goede banen te leiden en te zorgen dat u op tijd op uw hole kunt afslaan.

Inschrijving

  1. Via de website. (golfclub > leden login > wedstrijden EGolf4u wedstrijden > Senioren Goed Doel 22 augustus), of
  2. Via de inschrijflijst in de hal, of
  3. 3) Woensdag bij de inschrijftafel.

Graag bij de inschrijving aangeven of er gebruik gemaakt dient te worden van een handicart. 

Donatie

Bij het ophalen van de scorekaart op de wedstrijddag kunt u uw donatie voldoen aan de wedstrijdtafel. 
Wilt u of kunt u die dag niet meespelen, dan kunt u uiteraard wel een bedrag(je) doneren bij één van de leden van het bestuur van de Heren Senioren Commissie. Men kan ook doneren op rek nr 138.72.70.90 tnv Golfclub de Gulbergen, onder vermelding van “goed doel''.

Logo Nuenen Guatemala

 

 

 

 

Een korte beschrijving van de Stichting Nuenen-Guatemala
(Bron: website Stichting Nuenen-Guatemala)

De stichting wil bekendheid geven aan de situatie in Guatemala, met speciale aandacht voor de Maya-bevolking van Tucurú, een plaats gelegen in het hoogland. 

Sinds 2010 hebben de parochies van Nuenen een uitwisselingsproject met de parochie van Tucurú. Het is niet beperkt gebleven tot de parochies; vanuit bredere lagen van de Nuenense bevolking is belangstelling getoond voor dit uitwisselingsproject.De Stichting Nuenen–Guatemala stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen Nuenen en Guatemala, in het bijzonder met de gemeenschap van Tucurú.Daarnaast wordt er materiële en immateriële steun gegeven aan mensen die werken aan de opbouw van een vrije en democratische samenleving in Guatemala. 

De Stichting ondersteunt sinds 2012 projecten ten behoeve van de Maya's in de zeer arme regio Tucurú op zeer diverse gebieden, zoals landbouw, kleinschalige kledingfabricage, cultuur, onderwijs enz.

Bij een onderwijsproject voor vrouwen, dat tot 2017 gepland was, hebben zich na het eerste jaar ook jonge mannen aangesloten. Het project is in 2017 met succes afgesloten, maar de later begonnen jongens dreigen nu buiten de boot te vallen omdat ze hun laatste jaar niet kunnen afmaken; reden voor de stichting, om te trachten daar extra budget voor te krijgen.

De specifieke situatie is dus urgent, waarbij onze bijdrage veel kans heeft om te leiden tot succes.         


                                                                                                                       NOTE van het bestuur van de Heren Senioren Commissie:

Doelstelling en criteria van het goede doel.
Er wordt gekozen voor kleinschalige projecten met zeer weinig overheadkosten, zodat het overgrote deel van het ingezamelde geld direct naar de betrokkenen gaat.
Dit jaar betreft het de Stichting Nuenen-Guatemala. Deze Stichting is aangemeld door ons medelid Jan Cunnen. 

Hans van IJzeren heeft het onderzoek gedaan en de keus (uit meerdere aanmeldingen) laten vallen op deze stichting. Niet alleen omdat de doelstelling beantwoordt aan de door ons gestelde criteria, maar zeker ook om de ambities. 
Deze liggen hoog: de jongens die later dan 2012 gestart zijn hun studie van het laatste jaar te laten afmaken.