Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Eén keer per jaar wordt bij de Heren Senioren een Goed Doelwedstrijd gehouden. Dit jaar was dat woensdag 22 augustus. Het uitgekozen goede doel was de Stichting Nuenen-Guatemala. 

Deze stichting wil bekendheid geven aan de situatie in Guatemala, met speciale aandacht voor de Maya-bevolking van Tucurú, een plaats in het hoogland van Guatemala. 
Sinds 2010 is er een uitwisselingsproject met Tucurú. Vanuit een brede laag van de Nuenense bevolking is belangstelling getoond voor dit uitwisselingsproject.De Stichting Nuenen–Guatemala stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen Nuenen en Guatemala. Daarnaast wordt er materiële en immateriële steun gegeven aan organisaties die zich inzetten voor betere levensomstandigheden. 

Golfen voor een goed doel
Om 11.00 uur ging de wedstrijd van start met 82 deelnemers op de 18 holes van de Sprookjes- Libellenbaan. Bij een temperatuur van zo’n 25° konden de meeste deelnemers hun beste beentje (en club) voorzetten. Er werd dan ook niet geklaagd. Mooie slagen, chips en fantastische puts werden afgewisseld door iets mindere. De wedstrijdvorm was greensome stableford. Dus als het niet ging zoals wij het wilden, hadden we altijd nog een partner die ons uit de benarde situatie kon redden.

Tussen 15.30 en 16.00 uur waren de meeste spelers weer terug in het clubhuis. Onder het genot van een glaasje werden alle holes en de daarbij behorende bijzondere verrichtingen nog een keer besproken. Waar ging het goed en waar iets minder? Waarom lukte het vandaag niet wat anders wel lukt? Vragen die we allemaal kennen, maar geen antwoord op weten.
Gelukkig kwam om 16.15 uur het wekelijkse kopje soep (van Toon). Ook dit gaf geen antwoord op de vragen, maar was wel een goede onderbreking. 


Ereflight

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is er bij de Goed Doelwedstrijd een “ereflight” van ex-voorzitters van de Golfclub. Dit jaar waren dat Paul Bierman, Kees Koedam, Daan Warners en Ad Marneffe. Omdat de huidige voorzitter, Michaël Munnich, verhinderd was, nam penningmeester Ad Marneffe de honneurs waar vanuit het huidige bestuur.

Cees Hoddenbagh was uitgenodigd om na afloop van de wedstrijd aan te schuiven bij de tafel van zijn ex-collega’s. Het was goed om hem weer terug te zien bij zo’n gelegenheid.

Een mooi bedrag voor het goede doel
Medelid Hans van IJzeren had zich serieus verdiept om uit de aangedragen goede doelen om het doel te kiezen dat het meest aansloot bij de vooraf opgestelde criteria. 

Dit jaar was dat dus de Stichting Nuenen-Guatemala, aangebracht door mede-seniorlid Jan Cunnen. 

Goed doel 44aNa het kopje soep werd uitleg gegeven over deze stichting door bestuurslid Gemma van Hooff. 

Met de microfoon in de hand wist zij de ruim 80 aanwezige heren duidelijk te maken waar de stichting voor staat en wat er met het opgebrachte geld gaat gebeuren.

Met name het onderwijs kreeg veel aandacht. Bij een onderwijsproject voor vrouwen, hebben zich na het eerste jaar ook jonge mannen aangesloten. Het project is in 2017 met succes afgesloten, maar de later begonnen jongens dreigden buiten de boot te vallen, omdat ze hun laatste jaar niet kunnen afmaken. 

Mede dank zij de opbrengst van deze wedstrijd, gaat dit alsnog lukken.

Aan het eind van de uitleg van Gemma van Hooff mocht zij van Eric Nagtegaal, penningmeester van de Heren Senioren (rechts op de foto) een bedrag van € 1.100 in ontvangst nemen. Links op de foto Jan Cunnen die dit goede doel had voorgedragen.

De winnaars

Hierna volgde de prijsuitreiking. Mede dank zij een aantal sponsoren konden er weer veel prijzen worden uitgereikt. De prijswinnaars van die dag waren:

  • 1eprijs Guus Henckens en André Smit, 38 punten
  • 2eprijs Gerrit van Osch en Arno Stolk, 38 punten (2emet minder score bij de laatste 6 holes)
  • 3eprijs Leo van de Sande en Piet van Happen, 35 punten

Daarnaast moesten de spelers op een aantal holes een bijzondere verrichtingen uitvoeren, zoals de longest en de neary. Hier gingen de prijzen naar:

Eric Jansen, Ben van Kuik, Frank Soutendijk, Harrie van den Boogaard, Frans Bolsius en André Smits.

Of het nog niet genoeg was, volgde hierna, zoals de Heren Senioren gewend zijn op woensdag, de loterij.

De dag kon worden afgesloten met de vaststelling dat het weer een mooie golfdag was geweest met een prima opbrengst voor het goede doel.

We bedanken de personen die de prijzen verzorgden en de mensen die achter de schermen actief waren om van deze dag een geslaagde dag te maken. 

Klik hier voor een foto-impressie. 
Foto’s zijn gemaakt door Jan Cunnen en Gerard Lagarde