Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Door uw PGA professional bent u natuurlijk heel goed opgeleid met betrekking tot spelregels en etiquette- / veiligheidsregels. Maar helaas komt dat vaak niet helemaal tot uiting in de zorg voor de golfbaan. Het komt nogal eens voor dat golfers bepaalde handelingen verrichten die in strijd zijn met de geldende regels of fatsoensnormen.

Wat kunt u bijdragen aan de regels van goed baangebruik, welke zorg moet u aan de golfbaan besteden? 

Baanzorg

Naast (eigen en andere) pitchmarks herstellen op de greens, uitgeslagen plakken (divots) op de fairways terugleggen en het zand in de bunkers harken nadat de bal er uit geslagen is, behoren we ook het eigen afval mee te nemen en niet in de baan te gooien. Het is niet toegestaan om met de golftrolley of -buggy op de afslagplaats, voorgreen en op greens rijden, en ook niet tussen de green en de greenside bunkers. 

Veiligheidsregels

De medewerkers van het greenkeepersteam zijn deelnemers in de baan. Als greenkeeper en speler lopen we elkaar op de golfbaan wel eens in de weg. Dit is overigens onvermijdelijk; golf is de enige sport waarbij waarbij golfbaanonderhoud en sport tegelijkertijd plaatsvinden. Voor beide partijen is dat een lastige situatie; de één wil gewoon zijn werk doen en de ander wil lekker golfen en soms gaat dat nu eenmaal net niet samen..

De hoofdregel op iedere golfbaan is simpel en duidelijk: de greenkeepers die in de baan aan het werk zijn hebben altijd voorrang op de spelers. Het is niet toegestaan een bal te slaan wanneer deze een personeelslid kan bereiken. Dat betekent soms even wachten. Een goed samenspel met het baanpersoneel en de spelers levert veiligheid én een kwalitatieve golfbaan op.

 

Gerard Matse
Baancommissaris Golfclub De Gulbergen