Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Veelgestelde vragen - Reanimatie

FAQs - Reanimatie

Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de bloedsomloop en ademhaling ,wanneer sprake is van een circulatiestilstand (stilstand van de bloedsomloop) .
Reanimeren bestaat uit het geven van borstkompressies (hartmassage), beademing en zo mogelijk aansluiten A.E.D (Automatische Externe Defibrillator)
Ongeveer 300 Nederlanders worden er per week getroffen door een hartstilstand. Bij 150 tot 200 slachtoffers wordt voor de komst van de ambulance gestart met reanimatie door omstanders. Reanimatie door omstanders overbrugt de tijd tot de volgende schakel in de keten van overleving en verdubbelt de overlevingskans ten opzichte van slachtoffers , waarbij dat niet gebeurt

De oorzaak van een circulatiestilstand is zelden een geheel ontbrekende samentrekking van de hartspier (asystolie) maar in 4 van de 5 gevallen een hartkamerfibrilleren, een hartritmestoornis, waarbij de hartspiercellen niet meer ritmisch samentrekken maar chaotisch trillen, waardoor het hart niet meer in staat is om het bloed rond te pompen en de bloedsomloop tot stilstand komt.
Bij kamerfibrilleren is het toedien van een elektrische schok met een A.E.D. essentieel.
Die schok stopt het kamerfibrilleren en herstelt het normale hartritme.

Die hangt van veel dingen af:

 • Wordt er snel met reanimatie gestart? Gebeurt de reanimatie adequaat?
 • Is er een A.E.D. aangesloten?
 • In 2007 is er een landelijke 6 minuten campagne gestart om de overlevingskans bij een hartstilstand te doen toenemen.

Op de golfbaan duurt het veelal meer dan 15 minuten voordat de ambulance ter plekke is.

Het is dan goed te weten dat op de Golfclub 250 mensen kunnen reanimeren en de A.E.D. snel ter plekke kan zijn via marshal of caddymaster. Verder is er een calamiteitenbuggy aangeschaft en gestald vlak bij het clubhuis , waarmee men kan uitrukken bij een hartstilstand met meenemen van de in het clubhuis geplaatste A.E.D.Dit is vooral van belang als de marshal/caddymaster er niet is of ver weg is.

Belangrijke aspecten, die de kans van slagen bepalen zijn:

 • De conditie van het slachtoffer, voorafgaand aan de reanimatie
 • De tijd waarbinnen de eerste reanimatie/schok heeft plaats gevonden
 • De kwaliteit van de uitgevoerde borstkompressies en beademingen
 • De snelheid en kwaliteit van de verdere opvolging door professionele hulpverleners

Er is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven na een reanimatie. Uit die onderzoeken blijkt dat slechts 2 op de duizend patiënten na een reanimatie als kasplantje moeten verder gaan

80 %van de overlevers na reanimatie heeft nog steeds een prima functionerend lijf.

Je komt er meestal goed uit als je er snel bij bent wat we proberen waar te maken bij onze golfclub.

Een A.E.D. of Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat met elektroden , die op de ontblote borstkas van het slachtoffer worden geplakt.

Het apparaat vertelt precies wat hij/zij moet doen: of doorgaan met reanimeren , of een elektrische schok toedienen. Begin altijd met borstkompressies en sluit zo snel mogelijk de A.E.D. aan.

Borstkompressies zijn niet alleen nodig voor het opbouwen van de circulatie maar tevens voor het leegpompen van de rechter hartkamer. De rechter hartkamer vult zich na het optreden van de circulatiestilstand geleidelijk aan met steeds meer bloed.

Door de nog aanwezige spanning in de bloedvaten stroomt het bloed richting rechter hartkamer.

De opzwellenden hartkamer brengt de linker hartkamer steeds meer in de verdrukking.

Daardoor kan de linkerkamer na het toedienen van een stroomstoot door de A.E.D onvoldoende rondpompen.

Een A.E.D. kan de borstkompressies dus niet vervangen, maar is essentieel om kamerfibrilleren op te heffen.

Om in noodgevallen-hartstilstand- binnen 6 minuten reanimatie te kunnen starten hebben vrijwel alle sportverenigingen een beperkt aantal vrijwilligers opgeleid voor reanimatie en de AED.
Dat is bij de meeste sportverenigingen voldoende om aan de “6 minuten regel ” te voldoen.
Omdat de oppervlakte van de speelvelden beperkt is en het clubhuis altijd vlak bij ligt is er geen noodzaak om heel veel sporters een opleiding te geven.
Bij onze golfvereniging is dat anders omdat het speelveld zeer groot is en hulp uit het clubhuis te lang duurt.
Toch is het ook bij ons van uitermate groot belang om in noodgevallen binnen de noodzakelijke
“6 minutenregel” reanimatie en AED te kunnen toepassen.
Daarom is besloten dat er minimaal 250 leden een opleiding zouden moeten hebben zodat vrijwel altijd een opgeleide golfspeler in de buurt van een ongeval is.

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met : Stichting Reanimatie Zuid Oost Brabant.
Zij hebben afspraken met een groot aantal instructeurs die uit de professionele hulpverlening komen zoals o.a. ambulancemedewerkers.
Wij verzorgen elk jaar ca. 12 cursussen en moeten er op vertrouwen dat er altijd een professionele instructeur aanwezig is. Ook als op het laatste moment iemand uitvalt.
Wij zijn begonnen met alleen de “basale reanimatie, maar hebben daar sinds 2014 de opleiding in het gebruik van AED aan toegevoegd.
De cursus wordt gegeven in de (avonduren van 19.00 tot 21.30 uur.
Indien nieuwe leden zich melden dan kunnen deze op zeer korte termijn de basiscursus volgen.

Onze golfclub telt ruim 1200 leden met een gemiddelde leeftijd van boven de 60 jaar.
De gezondheidstoestand van onze leden ligt beduidend hoger dan die van de gemiddelde Nederlandse bevolking boven de 60 jaar. Reden is dat wij allemaal sportief bezig zijn en dat zo lang mogelijk willen volhouden.
Toch kan ook bij onze leden er zich een noodgeval voordoen. Dat komt gelukkig weinig voor maar toch hebben ook wij de laatste jaren ca 5 maal te maken met een noodtoestand.
Omdat wij beschikken over ca. 250 leden die kunnen reanimeren zal er (vrijwel) altijd een golfer in de flight zitten of in de nabijheid. Daardoor zijn wij verzekerd dat binnen de kortst mogelijke tijd
( minder dan één minuut) gestart kan worden met reanimatie.
De golfspeler met reanimatie en AED opleiding staat dus helemaal vooraan in de hulpverlening en zonder haar of hem kan bij ons nauwelijks of geen hulp gegeven worden.
Dit is voor een golfclub in Nederland uniek en geeft ons daardoor een extra veiligheidsgevoel.
Daarom is het belangrijk dat er ook de komende jaren dit zo blijft. Maar als u de cursus gevolgd heeft geldt dit voordeel niet alleen voor de club maar nog veel meer voor uw privé-omgeving en wel 7 dagen en nachten per week.

Daarvoor zijn er twee redenen en wel:

 1. Constant vinden er op landelijk als internationaal niveau verfijningen en optimalisatie van de techniek van het reanimeren plaats. Deze zorgen ervoor dat de kans van slagen verbeterd wordt.
 2. Alhoewel de techniek van reanimeren latent wel aanwezig is bij de eenmaal opgeleide cursist is het maar zeer de vraag of zij of hij in noodgevallen deze ook op de juiste manier toepast. Daarom is landelijk afgesproken dat minimaal een maal per 2 jaar men de cursus moet volgen. Bij ons ligt dat tussen de één en anderhalf jaar.

Als reanimatie en toediening van AED binnen 6 minuten start neemt de overlevingskans zonder ernstige bijverschijnselen aanzienlijk toe
Daarom is het noodzakelijk dat beiden op tijd bij het ongeval gestart worden.
Om dit te bewerkstelligen zijn er op onze golfbaan tot 4 instanties bij betrokken :

 • De golfer
 • De golfer met reanimatie en AED opleiding
 • De marshal van dienst/ de caddymaster
 • De ambulance medewerker

Dat betekent dat alle 4 goed op de hoogte moeten zijn van de procedure om tot een optimale inzet te komen. Dat is niet moeilijk maar in tijd van een calamiteit moet iedereen juist handelen .

Daarom is deze inzetprocedure op schrift gesteld en worden de betrokkenen daarover geïnstrueerd door de WG Reanimatie. Tevens wordt een maal per jaar een oefening over deze inzet gehouden

De techniek van het reanimeren en de bediening van de AED wordt in de cursus geleerd door: golfspeler; marshal en caddymaster.
Het ongeval kan zowel plaats vinden: op de baan ver weg van het clubhuis; dichtbij het clubhuis of zelfs in het clubhuis.
Omdat marshal en of caddymaster niet de hele tijd dat er gespeeld kan worden ook aanwezig zijn zal het toedienen van: reanimatie en AED afhankelijk zijn van wie aanwezig is.
Ook het dirigeren van de ambulance moet geregeld zij zodat deze niet naar hoofdingang komt als het ongeluk op hole 6 plaats vindt.
Dit alles kan samengevat worden onder: de inzetprocedure.
Deze inzetprocedure staat omschreven in het calamiteitenplan en de specifieke inzet voor: Marshal; caddymaster en golfspeler met Reanimatie en AED opleiding, is aanwezig op de marshalbuggy, de caddymasterdesk en bij de golfspelers met opleiding.

Doordat de cursussen reanimatie zijn uitgebreid met A.E.D. onderricht, zijn de cursisten van de golfclub ook in staat bij een hartstilstand adequaat op te treden , ook als de marshal of caddymaster er niet is.

Er is een A.E.D. te vinden in de hal van het clubgebouw beneden. Verder is er een calamiteiten buggy geplaatst bij het clubgebouw, waarmee de opgeleide cursist naar het slachtoffer kan gaan.

Op de begane grond van het clubgebouw in de hal, recht tegenover de ingang is deze opgehangen Deze is bedoeld voor iedereen, die kan reanimeren .

Bij korte afstand : haal de A.E.D. en sluit hem aan en begin met reanimatie.

Bij grotere afstand : haal de A.E.D. en ga naar de stalling met de 2 buggies links van het clubgebouw, neem de buggy en spoed u naar het slachtoffer.

Er is ook een A.E.D.in de marshalbuggy.

Een niet reanimeerverklaring of penning is een teken, waarmee een patiënt kenbaar maakt geen toestemming te geven voor reanimatie.

De artsen organisaties vinden het wenselijk dat de drager van een niet-reanimeerpenning altijd een gesprek heeft met zijn arts over de voor en nadelen van reanimatie in de eigen specifieke gezondheidssituatie.

De niet- reanimeerpenning moet goed zichtbaar om de hals gedragen worden. Een schriftelijke niet-reanimeerverklaring in tas of kleding wordt veelal te laat opgemerkt

De niet-reanimeerpenning is te bestellen bij de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig Levenseinde , Leidsegracht 103, 1017 ND Amsterdam, tel:020 6200690.

 • In het lesboek Basale Reanimatie, wat aan alle cursisten is uitgereikt
 • In de folder, die bij de caddymaster ligt
 • Op de website van de golfclub
 • Bij de Hartstichting. met o.a. 6 minutencampagne
 • Verder bij de Nederlandse Reanimatieraad :www.reanimatieraad.nl
 • Ook bij het Rode Kruis en EHBO Verenigingen is informatie te vinden met name over de cursussen.

Je kunt je opgeven bij leden van de werkgroep Reanimatie.

Per mail aan : reanimatiecursussen.golf@upcmail.nl. (Marijke Heering)

Er zijn geen kosten aan verbonden. De kosten worden gedragen door de Golfclub