Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo

Gebruik voor navigatie: Baroniehei |  0492-592455 | keuze 2 | Mail ons

Kern van ons bestuurlijk optreden is dat we als driemanschap zullen opereren waarbij kwaliteit, snelheid en transparantie in onze besluitvorming voorop staan.
Michael Munnich 
Nicole
ad marneffe

Michaël Munnich / Voorzitter

 • 1e vertegenwoordiger van de vereniging (extern) en van het bestuur
  (intern);
 • onderhoudt bestuurlijke contacten met NGF;
 • leidt Bestuurs- en Algemene Ledenvergadering;
 • lid van Commissie van Overleg (Beheer Maatschappij);
 • regie uitvoering Beleidsplan;

Nicole Hendriks / Secretaris

 • interne en externe correspondentie (incl. eindredactie Nieuwsbrief);
 • convoceert Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering;
 • lid van Commissie van Overleg (Beheer Maatschappij);
 • jaarverslag;
 • ledenadministratie;
 • contact hierover met NGF

Ad Marneffe /Penningmeester

 • geldelijk beheer;
 • lid van Commissie van Overleg (Beheer Maatschappij);
 • boekhouding;
 • jaarrekening en -verslag financieel beleid;
 • begroting;

 

Werkwijze bestuur