Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

De voornaamste taak van de Handicap en Regelcommissie(HARECO) is het bevorderen van de regelkennis van de leden en het laten naleven daarvan.

Zij verzorgt hiertoe regelmatig regelavonden. De commissie geeft voorlichting aan de leden over de regels, waarvan de kennis nodig is voor het verkrijgen van een handicap. Zij neemt leden en zogenaamde vrije golfers het NGF-regelexamen af.

De Hareco verzorgt de handicapregistratie van de leden en de bij de Gulbergen geregistreerde vrije golfers en ziet mede toe op de qualifyingcondities van de baan.De instructie regelgeving en de examinering van de jeugd vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie.


 • Wim Harbers

  Wim Harbers

  Voorzitter
 • Egene Cloine

  Egene Cloine

  Lid
 • Sjors van den Tillaar

  Sjors van den Tillaar

  Lid
 • John Vreeswijk

  John Vreeswijk

  Lid
 • 1