Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei | 0492-592455 | keuze 2 | Mail ons

Als je vermoedt dat je de bal niet meer zult vinden en deze niet in een waterhindernis of buiten de baan ligt, dan kan je een provisionele bal spelen. Om de speelsnelheid te bevorderen moet je dat ook doen! 

Kondig dit duidelijk aan en drop deze op de plaats waar je de laatste slag hebt gedaan. Was dit op de afslagplaats dan mag je opnieuw opteeën. Speel verder met deze bal totdat je de plaats bereikt waar je oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt.

Als jij zelf of een van je flightgenoten dan de oorspronkelijke bal gaat zoeken en je vindt de die bal, dan moet je met de oorspronkelijke bal verder spelen, ook al ligt deze veel slechter of zelfs onspeelbaar en vervalt de provisionele bal. Is de oorspronkelijke bal onspeelbaar dan pas je regel 28 toe. Zie onder.

Kondig je de provisionele bal niet aan dan kost je dit 1 strafslag. Je oorspronkelijke bal is dan verloren en je moet verder spelen met de provisionele bal, dit is nu dus de bal in het spel geworden. Als je de oorspronkelijke bal dan toch speelt dan speelt u de verkeerde bal: In Matchplay:verlies van de hole, in Strokeplay: 2 strafslagen.(regel 20-7).

Je hoeft de oorspronkelijke bal niet te gaan zoeken, maar zeg dat duidelijk tegen je flightgenoten; gaan die namelijk zoeken en vinden zij de oorspronkelijke bal dan moet je daar mee verder.

Twee voorbeelden op de Libellenbaan:

Hole 11.

Je slag van de afslagplaats zou kunnen belanden in de waterhindernis. Zeker is dat de bal niet verloren is buiten de waterhindernis of out of bounds ligt.

In dit geval mag je geen provisionele bal slaan; doe je dat toch dan is dat bal in spel, ook al vind je vervolgens je bal in de rand en is daar speelbaar. Je moet dan toch met de 'provisionele' bal verder en hebt dan dus twee slagen gedaan en krijgt een strafslag.

Hole 13.

Site 04a Hoe hoort het eigenlijkAls je op hole 13 de bal tussen de bomen slaat voor de waterhindernis aan de rechterzijde (zie foto), dan mag je een provisionele bal slaan, want de kans is groot dat hij daar ergens terecht is gekomen en verloren is buiten de waterhindernis. 

Ga je daar zoeken en vind je de oorspronkelijke bal niet, dan wordt de provisionele bal de bal in spel. Je hebt dan 2 slagen gedaan en krijgt een strafslag.

Als de bal toch in de waterhindernis ligt, dan speel je met de oorspronkelijke bal verder en pas regel 26.1 toe(waterhindernis). 

Vind je de oorspronkelijke bal niet dan mag je er niet vanuit gaan dat de oorspronkelijke bal wel in de waterhindernis zal liggen en regel 26.1 toepassen.  

Heb je geen provisionele bal geslagen moet je terug naar de afslagplaats om een nieuwe bal in het spel te brengen.

Golfregel 28 - Onspeelbare bal

Een golfbal is onspeelbaar als een speler hiertoe beslist. Een speler heeft 3 opties om het spel voort te zetten. In alle beschreven gevallen krijgt u 1 strafslag.

  1. Drop de bal binnen 2 stoklengtes van het meetpunt (het gemarkeerde punt waar de bal lag).
  2. Trek een lijn vanuit de hole door het meetpunt en drop de bal op deze lijn zover als u wilt naar achter.
  3. Ga terug naar de plaats vanwaar de bal het laatst werd geslagen.

Voor de volledigheid vermelden we hier dat u de bal in een waterhindernis niet onspeelbaar kunt verklaren. Mocht u de bal in een bunker onspeelbaar verklaren dan moet u de bal volgens hierboven beschreven opties 1 en 2 in de bunker droppen.