Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Wat is een abnormale baanomstandigheid?
‘Een gat van een dier, grond in bewerking, een vast obstakel of tijdelijk water’ worden in de nieuwe regels ‘abnormale baanomstandigheden’ genoemd.

De paden, geasfalteerd of anderszins verhard zijn vaste obstakels en mogen dus zonder straf ontweken worden.
Als voorbeeld nemen we het pad op hole 7 van de Sprookjesbaan. Het bijzondere van dit pad is dat het op een helling ligt en dat op de juiste wijze ontwijken niet altijd een gemakkelijke dropzone geeft.

Op de juiste plaats en de juiste wijze droppen gaat als volgt:Site 04a Hoe hoort het eigenlijk Hole 7

  1. Je bepaalt het referentiepunt, het dichtstbijzijnde punt (gemeten vanaf het punt waar de bal ligt) zonder enige belemmering in het algemene gebied.
    Als de bal op de rechterhelft van het pad ligt is het niet per definitie dat het referentiepunt (voor een rechtshandige speler) ook rechts van het pad ligt. In een aantal gevallen ligt het referentiepunt links van het pad.
  2. De dropzone is beperkt tot een gebied niet verder dan één stoklengte verwijderd van het referentiepunt, niet dichter bij de hole en waarmee de belemmering volledig (dus ook voor de stand) wordt ontweken.
  3. Je dropt op kniehoogte de bal; de bal moet tot stilstand komen binnen de dropzone. Komt de bal tot stilstand buiten de dropzone moet je opnieuw droppen; komt hij dan opnieuw tot stilstand buiten de dropzone moet je de bal plaatsen op het punt waar de bal die de tweede keer is gedropt voor het eerst de grond raakte.

Het betekent dus dat je in veel gevallen moet droppen links van het pad, waardoor je een slag moet doen in een ongemakkelijke stand.
Drop je toch rechts van het pad, dan speel je van een ‘verkeerde plaats’ en krijg je de algemene straf (verlies van de hole in Matchplay en 2 strafslagen in strokeplay).