Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Site 5a Local Rules 01aBijna elke golfbaan heeft zijn eigen specifieke kenmerken, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Daarvoor worden ‘local rules’ vastgesteld.
Deze behoren dan ook opgevolgd te worden en worden bij niet nakomen op dezelfde wijze bestraft als de algemene golfregels.

De local rules staan vermeld op de scorekaart.

Enkele local rules op onze baan vragen bijzondere aandacht:

Old Course, hole 3
Alleen op hole 3 is er een tweede mogelijkheid om het spel te vervolgen indien de bal niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is. Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in een dropzone.
Op twee manieren kan een referentiepunt worden vastgesteld;
Het punt waar de bal (bij een verloren bal) vermoedelijk tot stilstand is gekomen of waar de bal (bij een bal buiten de baan) het laatst de grens van de baan heeft gekruist
Een fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole dat het dichtst bij het referentiepunt van de bal ligt, maar niet dichter bij de hole.
Fairway is in dit geval elk grasgebied (ook op een pad) dat gemaaid is op fairwayhoogte of lager.
Vervolgens gelden de algemene regels van een dropzone.

Sprookjesbaan, hole 1, 4, 5, 6, 7. 8 en 9
Hoogspanningsleiding.
Indien zeker of praktisch zeker is dat de bal een hoogspanningsleiding of de mast en de draden waarmee de mast bevestigd is, heeft geraakt, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf een bal spelen van dezelfde plaats waar de vorige slag werd gedaan.

Libellenbaan, hole 11
Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op hole 11 aan de linkerzijde, heeft de speler de extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag om de oorspronkelijke of een andere bal te droppen aan de overzijde (rechterzijde).

Libellenbaan, hole 14 en 15
Alleen op hole 14 en 15 is er een tweede mogelijkheid om het spel te vervolgen indien de bal niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is. De tweede mogelijkheid is dezelfde als op hole 3 van de Old Course.