Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

RACE TO THE DUKE met GOLF DIVA ten behoeve van de: LINDA FOUNDATION (voor ouders, met kinderen, die in financiële nood verkeren)

Deze goede doelenwedstrijd wordt georganiseerd door GOLF DIVA

Op deze dag is er een Modeshow en zijn er prachtige prijzen te winnen beschikbaar gesteld door GOLF DIVA.

Tevens is er een loterij en staat er een collectebus waar u een bijdrage in kunt doen voor Linda Foundation.

ADVIES LADIES: de jaarlijkse bijdrage op te splitsen tussen de LOTERIJ en de collecte BUS

ER ZIJN GROTE PRIJZEN TE WINNEN.

DE HOOFDPRIJS IS: DEELNAME IN DE WINNAARS FLIGHT OP 10 OKTOBER op de GOLFBAAN THE DUKE in NISTELRODE