Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Starttijden Zomerseizoen

  • Sprookjes-/Libellenbaan: van 09.30 – 11.30 uur
  • Libellenbaan: van 10.30 – 11.20 uur
  • Old Course: van 10.00 uur – 14.00 uur

Inschrijven:
In het zomerseizoen ( 2 april tot  29 oktober) verloopt de inschrijving via de computer (inloggen op ledenpagina /wedstrijden).
In- en uitschrijven via de computer is mogelijk tot uiterlijk zondag 16.00 uur.
Bij shotgun wedstrijden kan er tot uiterlijk woensdag voorafgaand aan de wedstrijd worden ingeschreven.

In het winterseizoen (1 november tot 31 maart) hangen er voor de Sprookjes en Libellebaan inschrijflijsten op het mededelingenbord van de Ladiescommissie.

Op de Old Course is vrije inloop tussen 10.00 en 10.30 uur

In de winter verhinderd: graag zelf doorgeven aan de flightgenoten.

Uitzondering hierop zijn de Golf-Bridge,Sinterklaas –en Kerstwedstrijd (inschrijven via de computer)

Wedstrijden:
Er wordt bij alle wedstrijden, georganiseerd door de Ladiescommissie, afgeslagen van de rode Tee.
Er wordt uitgegaan van de EGA Handicap (0-54)
Bij de wedstrijden maakt de wedstrijdleiding de flight indeling.
Voor elke wedstrijd graag 30 minuten van tevoren melden bij de wedstrijd tafel.
Ingeschreven, maar verhinderd: Graag dinsdag vanaf 9.00 uur afmelden via het telefoonnummer van de wedstrijdleiding.

Qualifying:
Er zijn 6 qualifying wedstrijden. Inschrijven via de computer. U krijgt uw kaart via de ladiescommissie bij aanvang van de wedstrijd.
Na afloop graag zelf de gegevens in de zuil in te voeren en de kaart bij de ladiestafel in leveren.

Prijzen/Birdies:
Er zijn 4 prijsgroepen: Sprookjes-/Libellenbaan 18 holes, Libellenbaan 9 holes, OC 18 en 9 holes.
Bij gelijk resultaat is het algemene wedstrijdreglement van de vereniging van toepassing.

Voor alle Ladiesday wedstrijden geldt, dat men per wedstrijd maar voor 1 prijs in aanmerking kan komen. Is de winnares afwezig bij de prijsuitreiking, gaat de prijs naar de volgende in de rij.
In bijzondere situaties beslist de commissie.
Scorekaarten graag zo snel mogelijk na de wedstrijd inleveren bij de wedstrijdleiding. Prijsuitreiking: OC en Libellenbaan: gezamenlijk, Sprookjes-/Libellenbaan: zodra de laatste flight binnen is.
Het wordt erg op prijs gesteld als men wil wachten op de prijsuitreiking.
Birdies persoonlijk doorgeven met vermelding van betreffende hole.

Shotguns:
Bij deze bijzondere wedstrijden wordt een eigen bijdrage gevraagd vanwege de cateringafspraken met de Hooghe Bergh. Bij een Shotgun wedstrijd graag 1 uur vooraf aanwezig zijn en na de wedstrijd eventueel omkleden.

Contributie:
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Zie hiervoor verder de tekst onder jaarbijdrage 2019.
Bij een medisch lidmaatschap van de club, kan, op aanvraag, een gedeelte van de jaarbijdrage van de ladies terug betaald worden (€5,00 per niet gespeelde maand). Na 1 september vindt geen restitutie meer plaats.