Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Een slimme techniek die zo vanzelfsprekend werkt dat je er niet over na hoeft te denken. Dat is Iris Intranet.

'Iris Intranet werkt vanzelfsprekend.' Dat zeggen we niet zo maar. Ontworpen vanuit Intranet Design Thinking. Door antwoorden te zoeken op vragen als hoe ziet je werkdag er meestal uit, wat heb je dan allemaal nodig, en hoe kan het intranet je daarin helpen? Maakten we een intranet dat zo vanzelfsprekend werkt, dat je er niet over na hoeft te denken.

Onze pijlers

Drie dingen die een intranet waardevol maken. Drie dingen die jou helpen tijdens je werkdag. Drie dingen die wij naleven.