Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Bij VoIP (Voice over IP) zoekt u de beste oplossing in een VoIP telefooncentrale. Een die past bij uw situatie. Een die bovendien flexibel en schaalbaar is. En ontzorgt. Dat is de VoIP centrale die InterPhone Systems levert. Wij zijn gevestigd in Eindhoven. Met onze aanpak, producten, service en support lossen wij uw zakelijke telefonische bereikbaarheidsproblemen op.

De producten en diensten die wij leveren zijn geen doel op zich, maar verschaffen een substantiële bijdrage aan het realiseren van uw doelstellingen. Wij zien onszelf dan ook niet als leverancier maar als uw partner. Samen met u zoeken we naar een oplossing die aansluit bij de wensen en behoefte van uw organisatie.